Turpmāk maksāsim arī par gāzes plīti

Gāzes operators piedāvā jaunus tarifus, bet vienlaikus sola rēķinu samazināšanos 95% klientu!

Marta sākumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā notika jaunā gāzes tarifa sabiedriskā apspriešana. Tā kā gāzes tirgus Latvijā pavisam nesen kļuvis atvērts, valstī tiks ieviests jauns maksājums – maksa par pieslēgumu. Pēc šāda principa iedzīvotāji maksā abonentmaksu par elektrības pieslēgumu.

Maksās gan rūpnīcas, gan vienkārši patērētāji

Projektu, kas ietver priekšlikumu katram gāzes lietotājam Latvijā norēķināties ne tikai par patērēto gāzi, bet arī par pieslēgumu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza AS Latvijas Gāze meitas uzņēmums – Gaso. Tiek plānots, ka gāzes sadales sistēmas fiksētais tarifs būs atkarīgs no gāzes pieslēguma jaudas. Jaunais maksājums attieksies gan uz uzņēmumiem, kas gāzi lieto rūpnieciskām vajadzībām, gan uz parastiem lietotājiem, kuriem dzīvoklī ir tikai gāzes plīts vai apkures katls. Līdz šim dabasgāzes lietotāji atšķīrās pēc gada patēriņa. Turpmāk lietotāji tiks dalīti pēc patēriņa, atļautās jaudas un gāzes izlietošanas efektivitātes.

Cauruļu remontam vajadzīgi līdzekļi

Uzņēmuma Gaso valdes priekšsēdētāja Ilze Godmane-Pētersone jauno tarifu ieviešanu skaidroja ar nepieciešamību pielāgoties jaunajai situācijai gāzes tirgū. Savulaik kā maģistrālie, tā vietējie gāzes pārvades cauruļvadi tika projektēti daudz lielākām jaudām. Šodienas realitāte izrādījusies citāda: cauruļvadi nav pilnībā noslogoti. Nedrīkst ignorēt beidzamajos gados notikušās energoresursu lietotāju strukturālās izmaiņas: 2016. gadā dabasgāzes lietotāju daļa samazinājās līdz 25,4%, bet koksnes izmantošana pieauga līdz 30%. Salīdzinot ar 2008. gadu, kad tika apstiprināti patlaban spēkā esošie gāzes sadalošās sistēmas lietošanas tarifi, 2018. gadā plānotais patēriņš ir par 33% mazāks. Tā kā Gaso pašlaik iekasē maksu (pēc desmit gadus veciem tarifiem) tikai par faktiski patērēto gāzi, uzņēmuma ienākumi ir svārstīgi, bet izdevumi – pilnībā prognozējami.

„Sadales sistēmā pat vairāk nekā 90% izdevumu ir fiksēti un nav atkarīgi no dabasgāzes patēriņa, tā kā cauruļavadu tīkla uzturēšana un atjaunošana ir obligāts drošības nosacījums,” paskaidroja uzņēmumā Gaso un uzsvēra, ka disbalanss starp izdevumiem un ienākumiem rada nopietnus riskus stabilai tīkla darbības uzturēšanai, ņemot vērā, ka sistēmas kopgarums ir 5200 kilometri. Atjaunošana un remonti prasa nepārtrauktu līdzekļu ieguldīšanu.

„Tukšie” pieslēgumi

„Patlaban spēkā esošie tarifi ir ne tikai novecojuši, bet arī nav vienlīdzīgi visiem dabasgāzes lietotājiem,” paziņoja Gaso. Uzņēmums ir apkopojis datus, kur redzams, ka patlaban 20 500 klientu pieslēgums ir ar „nulles” vai ļoti zemu dabasgāzes patēriņu. Infrastruktūra ir jārada un jāuztur lietošanas kārtībā vienlīdzīgi – kā „tukšajiem”, tā normāliem lietotājiem. Tātad vienas grupas izmaksas pašlaik sedz otras grupas dabasgāzes lietotāji.

Ir arī atšķirīgi lietotāju tipi, piemēram, tādi, kuru pieslēguma jauda neatbilst patēriņa līmenim. Lai motivētu gala lietotājus efektīvāk izmantot pieslēguma jaudu un veicinātu gāzes tīkla piemērošanu dažādu veidu investīciju projektiem, Gaso nolēma veikt tarifu pārskatīšanu. Tiek prognozēts, ka atsevišķi klienti pārskatīs savu pieslēgumu slodzes.

Cik katram nāksies maksāt

Gaso piedāvā divpakāpju tarifu sistēmas ieviešanu, kas ietvertu fiksēto maksu par pieslēgumu, ko ietekmēs atļautā jauda, un mainīgo lielumu, kas būs atkarīgs no dabasgāzes patēriņa. Turklāt atbilstoši norunai, kas panākta starp Baltijas valstīm, tiek plānots ieviest pāreju no gāzes patēriņa uzskaites sistēmas kubikmetros (m³) uz uzskaiti enerģijas vienībās – kilovatstundās (kW/h).

Atbilstoši jaunajam tarifu projektam, lietotājiem, kuri dabasgāzi izmanto gāzes plītij vai ūdens uzsildīšanai (1. un 2. segments), ir izveidots izlīdzinātais fiksētais maksājums šādām kategorijām:

■ līdz 6 m³/h fiksētais maksājums mēnesī –1,77 eiro;

■ no 6 līdz 10 m³/h fiksētais maksājums mēnesī – 6,63 eiro;

■ no 10 līdz 16 m³/h fiksētais maksājums mēnesī – 10,60 eiro.

Lielām mājsaimniecībām, kurām atļautā pieslēguma jauda pārsniedz 16 m³/h (tādas ir aptuveni 0,5% starp 1. un 2. segmenta klientiem), un rūpnieciskajiem patērētājiem (3.–6. segmenta klienti) fiksētais maksājums tiks aprēķināts par katru atļautās jaudas vienību. Fiksētās maksas noteikšanai tiek plānots izmantot atļauto jaudu, kāda noteikta pieslēguma līgumā.

Piemēram, vislielākajiem lietotājiem fiksētā maksa būs 7,95 eiro gadā par katru m³/h, tas nozīmē, ka klientam ar patēriņu 20 m³/h fiksētais maksājums gadā būs 159 eiro, bet ar patēriņu 30 m³/h – 238,5 eiro. Saskaņā ar Gaso aprēķiniem, aptuveni 95% klientu jaunais tarifu projekts gāzes piegādes pakalpojumu samazinās par 18–46%.