Zemes noma: kādi jaunumi?

Ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā tūkstošiem māju atrodas uz trešajām personām piederošas zemes, kā rezultātā dzīvokļu īpašnieki ir spiesti regulāri maksāt zemes nomas maksu. Beidzamo desmit gadu laikā šie rēķini ir tikai palielinājušies, bet tagad ir cerības, ka nomas maksa samazināsies.

„Pagājušā gada rudenī jūsu avīzē bija rakstīts, ka Saeima ir pieņēmusi grozījumus likumā, kurš nosaka maksimālo nomas maksas likmi zemei zem daudzdzīvokļu mājām, – raksta mūsu lasītājs Dainis Semenovs. – No 2018. gada 1. janvāra maksimālā gada likme no 6% no zemes kadastrālās vērtības ir samazināta uz 5%. Vēlos uzzināt, vai par šiem grozījumiem ir informēts pašvaldības apsaimniekošanas uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks un kad tas grasās samazināt rēķinus?”

Uz jautājumu atbild uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks pārstāvis Krists Leiškalns:

– Ņemot vērā to, ka starp dzīvokļu īpašniekiem un zem mājas esošās zemes īpašniekiem ir piespiedu nomas attiecības, mūsu uzņēmumam nākas apkalpot aptuveni 1500 šādu nomas līgumu. Atzīmēšu, ka apmēram tikai 20% klientu gada procentu likme ir lielāka par 5% no zemes kadastrālās vērtības. Vidējā zemes nomas likme mūsu apsaimniekotajām mājām ir 4,9%.

Grozījumi likuma Par valsts un pašvaldības dzīvojamo māju privatizāciju 12. panta 2¹. daļā noteic, ka gadījumos, ja puses nepanāk citu vienošanos, tad no 2018. gada 1. janvāra maksa par zemes nomu privatizēta dzīvokļa vai mākslinieka darbnīcas īpašniekam tiek noteikta 5% gadā no zemesgabala kadastrālās vērtības.

Šo labojumu saistībā uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks strādā pie jaunu līgumu noslēgšanas ar zemes īpašniekiem vai grozījumu veikšanas esošajos līgumos tām mājām, kurām līdz 2018. gadam nomas maksa pārsniedza 5% likmi.

Ja uzņēmumam Rīgas namu pārvaldnieks neizdosies panākt vienošanos ar atsevišķiem zemes īpašniekiem, tad atsevišķu māju dzīvokļu īpašniekiem būs jānorēķinās pēc līgumā noteiktā.

Tas nozīmē, ja mājai līgums uz trim gadiem bija noslēgts par 5,5% līdz grozījumu pieņemšanai, tad saskaņā ar likumā noteikto šie īpašnieki maksas samazināšanos sajutīs tikai pēc 2020. gada. Tāds pats liktenis gaida arī to māju dzīvokļu īpašniekus, kuriem 6% likme ir noteikta ar tiesas spriedumu.