Viss kas jāzin par savu māju!

Jāatjauno padomju laikos celto ēku balkoni Drukāt E-pasts
Sestdiena, 16 februāris 2019 01:29

Tuvāko gadu laikā jāatjauno teju visu padomju laikos celto ēku balkoni – teikts pēc Ekonomikas ministrijas (EM) pasūtījuma veiktajā uzņēmuma SIA CMB pētījumā par sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku balkonu konstrukciju mehānisko stiprību un stabilitāti.

„Pētījuma laikā CMB apsekoja 1090 balkonu konstrukcijas 29 daudzdzīvokļu mājās,” raksta aģentūra LETA. „Konkrētāk tika apsekotas laika posmā no 1950. gada līdz 1991. gadam būvētās 316. un 318. sērijas daudzdzīvokļu mājas.”

Pētījumā noskaidrots, ka vairums balkonu ir sliktā stāvoklī. Tiesa, lielākajai daļai balkonu (316. sērijas mājām – 96% gadījumu, bet 318. sērijas mājām – 85% gadījumu) konstatētās problēmas ir novēršamas, veicot remontdarbus esošajām balkonu konstrukcijām vai izstrādājot tipveida risinājumus balkonu konstrukciju atjaunošanai.

No apsekotajiem 316. sērijas māju balkoniem 418 gadījumos tika konstatēti korozijas radīti bojājumi tērauda profiliem, bet 45% balkonu bez pamatbojājumiem netika konstatēti papildu bojājumi.

Pētījuma autori ierosina 316. sērijas māju balkonu tērauda profilus piecu gadu laikā attīrīt no korozijas un pārklāt ar aizsargpārklājumu, papildus paredzot lietus ūdens novadīšanu no balkona. 51% no apsekotajiem balkoniem trīs gadu laikā nepieciešams veikt lokālus remontdarbus, lai nepieļautu balkonu stāvokļa pasliktināšanos. Savukārt 3% balkonu ir tādi bojājumi, kuru novēršanai nepieciešami darbietilpīgi remontdarbi, gada laikā tos demontējot vai pastiprinot, bet 1% balkonu ir tik sliktā stāvoklī, ka būtu jāpārtrauc to ekspluatēšana.

Pētījumā norādīts, ka 316. sērijas mājai viena balkona bojājumu novēršanai nepieciešamās izmaksas aplēstas no 389 eiro par pamatbojājumu novēršanu līdz 3276 eiro par jauna balkona izbūvi.

Tāpat apsekoti 672 balkoni 318. sērijas daudzdzīvokļu mājās, kur 17% gadījumu netika konstatēti būtiski bojājumi vai tika konstatēti nenozīmīgi bojājumi, kas būtu novēršami piecu gadu laikā. 68,4% balkonu trīs gadu laikā jāveic lokāli labojumi, 14,3% balkonu gada laikā jāveic apjomīgi remontdarbi, bet 0,3% balkonu ekspluatācija būtu jāpārtrauc.

318. sērijas mājai viena balkona bojājumu novēršanai nepieciešamās izmaksas aplēstas, sākot no 224 eiro par pamatbojājumu novēršanu līdz 3418 eiro par jauna balkona izbūvi.

Lai risinātu situāciju ar balkoniem, pētījuma autori iesaka veikt izmaiņas regulējumā, respektīvi, Ministru kabineta noteikumos par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām, iekļaujot tajos prasību par balkonu tehnisko apsekojumu, ko veiktu sertificēti būvspeciālisti vai būvkomersanti, kā arī paredzot termiņus, kādos bojājumi jānovērš.

Priekšlikums regulējuma izmaiņām paredz balkona atjaunošanas darbus veikt 1–5 gadu laikā atkarībā no bojājumu pakāpes.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!