Atbalstu atjaunošanai saņems arī mazās mājas Drukāt
Sestdiena, 16 februāris 2019 01:30

Turpmāk atbalstu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai varēs saņemt arī trīs un četru dzīvokļu māju iedzīvotāji. To paredz Ministru kabinetā apstiprinātie grozījumi finanšu institūcijas Altum īstenotajā Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsta programmā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai.

Atbalsta programmā iekļauts jauns nosacījums – turpmāk, lai dzīvojamā māja kvalificētos atbalsta saņemšanai, tajā jābūt vismaz trim dzīvojamo telpu grupām, nevis vismaz piecām kā līdz šim.

Tāpat turpmāk atbalstam ēku atjaunošanai varēs pieteikties biedrība vai nodibinājums, kas dibināts ar mērķi aizstāvēt personu ar invaliditāti intereses un kuras īpašumā ir attiecīgā ēka.

Vienlaikus turpmāk tiks vienādota atbalsta intensitāte visiem dzīvojamo māju īpašniekiem – tā būs 50% no attiecināmajām projekta izmaksām. Līdz šim dzīvojamo māju īpašniekiem, kuriem bankas neizsniedza kredītu ēku atjaunošanai, bet to sniedza Altum, granta apmērs bija 35%.

Pēc institūcijas datiem, līdz 2019. gada janvārim programmas ietvaros kopumā saņemti 436 projektu pieteikumi, no kuriem 340 pieteikumiem dots pozitīvs atzinums un tiek turpināta projekta tālāka īstenošana.

Līdz šā gada janvārim energoefektivitātes paaugstināšanas darbi sākti 88 daudzdzīvokļu ēkās, bet energoefektivitātes projektu īstenošana noslēgusies 54 daudzdzīvokļu ēkās.