Viss kas jāzin par savu māju!

Vēlos aizliegt deklarēties! Drukāt E-pasts
Piektdiena, 19 janvāris 2018 20:32

„Sveicināti, vēlos uzzināt, kā man uzlikt aizliegumu iespējai deklarēties man piederošajā dzīvoklī?”

– Dzīvesvietas deklarēšanās kārtība ir izklāstīta Dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Patlaban spēkā esošais likums neparedz iespēju uzlikt aizliegumu kādam deklarēties konkrētā dzīvoklī vai dzīvojamā mājā.

Lai novērstu situāciju, kad īpašumā ilgstoši ir deklarējušies saimniekam nezināmi svešinieki, varam ieteikt regulāri pārbaudīt savā dzīvesvietā deklarēto personu sastāvu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 130 Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība 15. punktu dzīvokļa īpašniekam vai viņa pilnvarotajai personai ir tiesības saņemt ziņas par īpašumā deklarēto vai reģistrēto personu skaitu. Ziņu saņemšanai ir jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, iesniegumu iesniedzot rakstveidā vai elektroniski.

Nekustamā īpašuma īpašnieks – fiziska persona – aktuālo informāciju par deklarēto personu skaitu var iegūt arī portālā www.latvija.lv. Ieinteresētajai personai tikai jāreģistrējas portālā caur internetbanku vai arī izmantojot elektronisko parakstu.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!