Viss kas jāzin par savu māju!

Vai naudas sodi ir likumīgi? Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 20 augusts 2009 00:00

„Dzīvoju saimnieka mājā saskaņā ar 1976. gadā noslēgtu īres līgumu. Nesen mums uzradās jauns pārvaldnieks (pats saimnieks dzīvo ārzemēs) un ieviesa sodu par maksājumu kavējumu – 0,5% par katru nokavēto dienu. Vai tas ir likumīgi?” jautā Jūlija Sauliete.

Nē, nav likumīgi. Saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 13. pantu dzīvojamās telpas īres līguma nosacījumus var grozīt, īrniekam un izīrētājam rakstveidā vienojoties. Strīdus saistībā ar līguma nosacījumu grozījumiem var atrisināt tikai tiesas ceļā.

Tā kā nama pārvaldnieks soda sankcijas ieviesis vienpusējā kārtā, viņš ir pārkāpis ne tikai minēto likuma „Par dzīvojamo telpu īri” pantu, bet arī Civillikumu, kas nosaka, ka jebkuru darījumu (bet līgums ir viens no darījuma veidiem) var noslēgt tikai pēc brīvas gribas – bez maldināšanas, viltus vai spaidiem.

Jums ir tiesības iesniegt rakstisku pretenziju pārvaldniekam. Ja ar to nepietiks, nāksies vērsties tiesā. Piebildīsim vienīgi, ka šai gadījumā vajag apstrīdēt tikai soda sankciju noteikšanu vienpusējā kārtā. Tas neizslēdz iespēju turpmāk atgriezties pie jautājuma par jūsu dzīvokļa īres līguma nosacījumu mainīšanu pastāvošās likumdošanas ietvaros.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!