Viss kas jāzin par savu māju!

Vai drīkst zāģēt kokus bez atļaujas? Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 21 jūnijs 2012 11:22

„Mūsu mājā dzīvo kāds cilvēks, ko nevar uzskatīt par īsti normālu. Viņš mājo pirmajā stāvā un ciest nevar pie mājas augošos kokus. Pērnajā pavasarī viņš tumsas aizsegā aizcirta jaunu kļavu, šopavasar – bērzu. Mēs zinām, kurš ir tas ļaundaris, bet pie rokas noķert nevaram. Sakiet, vai tiešām Rīgā drīkst vienkārši tāpat, bez atļaujas iznīcināt iedzīvotāju iestādītos kokus?” Ausma Lielā no Ķengaraga

Bez Rīgas domes Būvvaldes speciālas atļaujas mājas īpašnieks vai pārvaldnieks drīkst nozāģēt tikai avārijas stāvoklī esošu koku, kas apdraud cilvēku dzīvību vai mantu.

Ja kāds iznīcina dzīvus un veselīgus apstādījumus, viņš saņems sodu un samaksās pašvaldībai prāvu kompensāciju. Viens no spilgtākajiem piemēriem – gadījums 2011. gada jūlijā K. Valdemāra ielā. Tur patvaļīgi tika nozāģēti 18 lieli koki. Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisija pieņēma lēmumu noteikumu pārkāpējam par bioloģiskās daudzveidības samazināšanu pilsētā uzlikt naudas sodu pieckārtīgā apmērā. Pārvaldniekam lika iemaksāt pilsētas budžetā 38480 latu.

Par koku nelikumīgu izciršanu vai bojāšanu iedzīvotājiem jāziņo sava rajona izpilddirekcijas administratīvajai inspekcijai.

Taču reizēm mēs saskaramies arī ar otru galējību, kad apsaimniekotāji ir par slinkiem, lai izvāktu no mūsu pagalmiem sen nokaltušus kokus un krūmus. Vai viņiem tas jādara? Lūk, kas teikts Rīgas domes noteikumos Nr. 62 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”:

„7. Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums:

7.1. nodrošināt nokaltušu koku, kuri pilnībā zaudējuši augtspēju, un avārijas stāvoklī esošu koku nociršanu;

7.2. pirms koku ciršanas saņemt Būvvaldē ciršanas atļauju, izņemot šajos saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos;

7.3. nepieļaut savā zemesgabalā darbību, kura izraisītu piegulošā zemesgabala apstādījumu bojāeju.

(...)

14. Avārijas stāvoklī esošu koku ar vizuāli redzamiem bīstamiem bojājumiem (dabas apstākļu rezultātā iztrupējis (80%), aizlūzis, daļēji sasvēries ar aprautu vai paceltu sakņu sistēmu, pilnīgi izgāzies vai citādi bīstams koks), kas rada reālus draudus cilvēku veselībai, dzīvībai vai īpašumam, atļauts nocirst bez ciršanas atļaujas saņemšanas, ja koka nociršana nav atliekama un pirms darbu veikšanas ir veikta situācijas fotofiksācija un informēta Būvvalde”

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!