Viss kas jāzin par savu māju!

Skaitītāju nomainīju, bet sodu arī saņēmu Drukāt E-pasts
Sestdiena, 19 maijs 2018 11:42

Valdība neredz atšķirību starp ļaunprātīgiem un godīgiem pakalpojuma lietotājiem, žēlojas avīzes lasītāja.

„Man ir jau 80 gadu, dzīvoju viena un ar ikdienas darbiem galā spēju tikt, tikai pateicoties divu sociālo darbinieku palīdzībai. Nesen piedzīvoju nepatīkamu atgadījumu. Aprīlī no apsaimniekotāja Rīgas namu pārvaldnieks saņēmu dzīvokļa rēķinu, kurā nebija norādīti ierastie skaitītāju numuri.

Rēķinā bija rakstīts, ka esmu nokavējusi mēraparāta verifikācijas termiņu. Telefonsarunā apsaimniekotāja pārstāvji apstiprināja, ka verifikācijai bija laiks jau pirms trim mēnešiem un par to biju brīdināta katru mēnesi. Acīmredzot pati nebiju pievērsusi uzmanību ar maziem burtiņiem rakstītajam tekstam…

Tā vai citādi, mēs ar palīdzi vērsāmies uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks ar lūgumu atsūtīt meistaru skaitītāja nomaiņai. Tas bija aprīļa vidū. Pēc tam vairakkārt zvanījām apsaimniekotājam, lai precizētu meistara ierašanāslaiku, bet katru reizi saņēmām atbildi: „Uz skaitītāju nomaiņu ir liela rinda, lūdzu, gaidiet!”

Beigu beigās Rīgas namu pārvaldnieka meistari ieradās tikai maija sākumā. Nedēļu pēc skaitītāju nomaiņas es saņēmu rēķinu par aprīli un sāku raudāt: man bija uzskaitīts visas mājas ūdens zudums, un korekcijas apmērs bija 158 eiro! Par ko? Esmu gados, dzīvē biju skolotāja, nekad neesmu zagusi ūdeni, vienmēr kārtīgi maksājusi rēķinus. Saprotu, ka mani var sodīt ar 10 vai 20 eiro par aizmāršību un neuzmanību, bet 158 eiro – tas ir par daudz! Nevaru noticēt, ka Latvijā ir tik aplami likumi, kas nespēj nodalīt ļaunprātīgus nemaksātājus no cilvēkiem, kuri nejauši pieļāvuši kļūdu.

Man paskaidroja – ja es būtu paspējusi nomainīt skaitītāju aprīlī, tad man nebūtu pieskaitīts visas mājas patēriņš. Bet nokavēja taču SIA Rīgas namu pārvaldnieks meistari un, lūk, šeit ir rezultāts. Ļoti ceru, ka cilvēki, kuri ir atbildīgi par likuma saturu, un tie, kuri reāli veic ūdens patēriņa uzskaiti, izlasīs manu vēstuli un nokaunēsies…”

Mēs vēstuli nodevām uzņēmumam Rīgas namu pārvaldnieks. Diemžēl pēc konkrētā rēķina pārbaudes uzņēmuma pārstāvis Krists Leiškalns paziņoja, ka rēķinā korekcijas veikt vairs nav iespējams:

– Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1013 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, ja dzīvokļa īpašnieks nav verificējis skaitītāju vairāk nekā trīs mēnešus, viņam ir pienākums apmaksāt mājas ūdens patēriņa starpību. Tāds pat pienākums ir īpašniekiem, kuri bez attaisnojoša iemesla nav nodevuši skaitītāja rādījumus ilgāk par trim mēnešiem vai atkārtoti nav ielaiduši dzīvoklī apsaimniekotāja pārstāvi skaitītāja pārbaudei. Diemžēl izņēmumus likums neparedz, apstiprina uzņēmuma pārstāvis.

Šajā situācijā mūsu lasītāja būtu izvairījusies no nepatikšanām, ja būtu izsaukusi sertificētu meistaru no firmas, kura nodarbojas ar skaitītāju nomaiņu. Tādu uzņēmumu Rīgā ir pietiekami, bet lasītāja gaidīja Rīgas namu pārvaldnieka meistaru.

– Protams, Rīgas namu pārvaldnieka pārstāvja ierašanās ir izdevīgāka. Pirmkārt, īpašniekam uzreiz nav jāmaksā par darbu, jo tas tiek iekļauts nākamā mēneša dzīvokļa rēķinā, otrkārt, meistari aktus par mēraparātu nomaiņu nogādā apsaimniekotājam. Kaut arī mūsu uzņēmums šo pakalpojumu sniedz kā komercpakalpojumu, jārēķinās, ka rinda ir aptuveni divu līdz triju nedēļu garumā. Ja dzīvokļa īpašniekam nav laika gaidīt, jāmeklē citas firmas palīdzība, bet akts par nomainīto mērierīci apsaimniekošanas uzņēmumā jānogādā pašam, – uzsvēra Krists Leiškalns.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!