Viss kas jāzin par savu māju!

„Mūs brīdināja par siltuma padeves atslēgšanu!” Drukāt E-pasts
Svētdiena, 15 jūlijs 2018 20:32

Kā rīkoties, saņemot uztraucošu brīdinājuma vēstuli no uzņēmuma Rīgas siltums?

Beidzamajās nedēļās daudzi rīdzinieki vērsušies avīzes Darīsim Kopā! redakcijā ar jautājumiem par uzņēmuma Rīgas siltums izsūtītajām vēstulēm, kurās izteikts brīdinājums par karstā ūdens padeves pārtraukšanu sakarā ar mājai esošo parādu. „Kādēļ es saņemu šādu vēstuli, ja man nav nekādu parādu?” vaicā rīdzinieki.

No uzņēmuma Rīgas siltums speciālistiem mēs saņēmām šādu skaidrojumu:

„Mūsu uzņēmums katrai mājai veic siltumenerģijas piegādi, pamatojoties uz līgumu Par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, kas noslēgts starp uzņēmumu Rīgas siltums un dzīvokļu īpašniekiem, kurus pārstāv nekustamā īpašuma pārvaldnieks.

Saskaņā ar minētā līguma nosacījumiem Rīgas siltums izraksta rēķinu par visai ēkai kopumā piegādāto siltumenerģiju, pamatojoties uz ēkas siltummezglā uzstādītiem siltumskaitītāja rādījumiem. Rīgas siltuma izrakstītā rēķina tālāka sadale, kā arī norēķinu veikšana ar dzīvokļu īpašniekiem ir ēkas pārvaldnieka kompetencē, tādēļ Rīgas siltuma rīcībā nav informācijas par atsevišķu dzīvokļu īpašnieku veiktajiem vai neveiktajiem maksājumiem.

Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 9. pantam par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu atbild dzīvojamās mājas īpašnieks, kas šī likuma izpratnē ir dzīvokļa īpašnieks. Ja dzīvokļu īpašnieki ir veikuši maksājumus par saņemto siltumenerģiju ēkas pārvaldniekam, bet pārvaldnieks saņemtos līdzekļus nav pārskaitījis Rīgas siltumam, tad dzīvokļu īpašniekiem ir saistoša pārvaldnieka rīcība, neveicot maksājumus Rīgas siltumam.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 876 Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi 26.punkta nosacījumiem Rīgas siltumam ir tiesības, brīdinot trīs dienas iepriekš, pārtraukt siltumenerģijas piegādi, ja norēķini netiek veikti noteiktajos termiņos.

Lai nerastos situācija, ka parādu dēļ tiek pārtraukta siltumenerģijas piegāde, Rīgas siltumam ir noteikti sadarbības principi ar siltumenerģijas lietotājiem:

■ ja rēķins par piegādāto siltumenerģiju nav savlaicīgi apmaksāts, tiek nosūtīta atgādinājuma vēstule ēkas pārvaldniekam;

■ ja parāds netiek apmaksāts, uzņēmuma darbinieki telefoniski sazinās ar ēkas pārvaldnieku, informējot, ka rēķina nenomaksāšanas gadījumā Rīgas siltums būs spiests informēt dzīvokļu īpašniekus;

■ ja parāds joprojām nav apmaksāts, par parāda esamību tiek informēti dzīvokļu īpašnieki;

■ ja arī pēc dzīvokļu īpašnieku informēšanas parāds nav apmaksāts, ēkas pārvaldnieks tiek brīdināts par siltumenerģijas piegādes pārtraukšanu, ja vēstulē norādītajā termiņa netiks apmaksāts parāds.

Aicinām ikvienu dzīvokļa īpašnieku interesēties pie pārvaldnieka un aktīvi iesaistīties situācijas risināšanā, noskaidrojot iemeslus, kāpēc ēkai par piegādāto siltumenerģiju nav veikta samaksa pilnā apmērā.”

No redakcijas: Rīgas pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt arī par parādu, ja tāds mājai izveidojies uzņēmumā Rīgas ūdens. Uzņēmuma darbinieki katru mēnesi atjauno māju–parādnieku sarakstu, kuru publicē mājaslapā: https://www.rigasudens.lv/aktuali/informacija-daudzdzivoklu-maju-dzivoklu-ipasniekiem. Ja mājas pārstāvji internetu nelieto, aktuālo parādu situāciju iespējams uzzināt, zvanot pa klientu bezmaksas tālruni 80002122 katru darbdienu no 8.00 līdz 17.00.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!