Viss kas jāzin par savu māju!

Metīsi izsmēķus pa logu? Vari zaudēt dzīvokli! Drukāt E-pasts
Piektdiena, 19 janvāris 2018 20:33

„Varu piekrist, ka Latvijā jau nedaudz ir „iedzīvojies” aizliegums smēķēt daudzdzīvokļu māju kāpnēs, koridoros un citās koplietošanas telpās. Taču mūsu mājā Ieriķu ielā 21 ir izveidojusies citāda situācija: mans kaimiņš no otrā stāva savā dzīvoklī smēķē, dūmi ieplūst manā dzīvoklī, bet zāliens zem logiem ir nosēts ar izsmēķiem.

Es vairs nevaru turēt atvērtu logu, bet no pirmā stāva neatliek nekas cits kā vērot izsmēķiem piemētāto zālienu. Mani logi atrodas zemu – tuvu zemei, tādēļ gan smaka, gan skats ir riebīgs.

Mājas teritoriju un zaļo zonu uzkopjam divatā ar kaimiņu. Sētniekam tam neatliek laika, jo mūsu māja viņam pēc skaita ir trešais objekts, turklāt viņš pats – jau gados un ātri nogurst. Mūsu mājas teritorijas kopšanai viņam nav ne vēlēšanās, ne veselības.

Savukārt smēķētājs uz manu aizrādījumu laipni atbildēja, ka izbeigs nelāgo ieradumu un izsmēķus savāks, bet tajā pašā laikā netraucēts turpina bendēt savu veselību, kaitināt kaimiņus un mēslot pagalmā. Lūdzu, izskaidrojiet, kāda atbildība ir šim cilvēkam, kurš smēķē savā dzīvoklī un regulāri piegružo teritoriju pie mājas?”

– Rīgas domes noteikumi Nr. 146 Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi noteic, ka katra īpašnieka pienākums ir savu īpašumu uzturēt kārtībā. Savukārt par teritorijas uzkopšanu, zāles pļaušanu, apstādījumu kopšanu un atkritumu savākšanu ir atbildīgs mājas pārvaldnieks. Šo noteikumu izpildei seko Rīgas domes Administratīvā komisija un pašvaldības policija. Turklāt saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pantu ikviena dzīvokļa īpašnieka pienākums ir saudzīgi izturēties pret kopīpašumā esošo daļu, ievērot tās lietošanas noteikumus, kā arī likumā noteiktās sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības, lai neradītu aizskārumu citu cilvēku drošībai, veselībai un apkārtējās vides kvalitātei. Dzīvokļa īpašnieka pienākums ir sekot, lai šīs prasības pildītu visas personas, kas dzīvo viņa īpašumā.

Savukārt, ja dzīvokļa īpašnieks visu ignorē un nepilda iepriekš minētās prasības, viņu kopā ar ģimeni var izlikt no dzīvokļa. Par to lems tiesa, un prasību tiesā par pārkāpēja izlikšanu no dzīvokļa var iesniegt ikviens mājā dzīvojošs īpašnieks.

Kā pierādījums tiesā kalpos pašvaldības policijas vairākkārtīgi noformētie protokoli par normatīvajos aktos noteikto sanitāro vai ugunsdrošības normu pārkāpumiem. Tātad, ja viena kaimiņa izdarības rada aizskārumu citu cilvēku drošībai, veselībai un apkārtējās vides kvalitātei, pārkāpējs riskē ar savu dzīvokļa īpašumu.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!