Viss kas jāzin par savu māju!

Kas var pārstāvēt intereses tiesā? Drukāt E-pasts
Piektdiena, 20 marts 2009 00:00

„Es nevarēju privatizēt dzīvokli un tagad esmu tā īrnieks. Smaga finansiālā stāvokļa dēļ radies parāds par īri un komunālajiem pakalpojumiem. Namu pārvalde iesniegusi tiesā prasību par manu izlikšanu no dzīvokļa. Iesniedzu tiesai rakstisku paskaidrojumu, bet tiesā kaut ko saprotami pierādīt nespēšu. Advokāta nolīgšanai naudas man nav. Vai man ir tiesības uzaicināt kādu cilvēku pēc savas izvēles, kas varētu pārstāvēt manas intereses tiesā?”

Tādas tiesības jums ir. Saskaņā ar Civilprocesa likumu bez zvērinātiem advokātiem pilnvarotais pārstāvis civilprocesā var būt:

■ persona, ko tiesa, kas izskata lietu, pielaidusi kā fiziskās personas pārstāvi;

■ viens no civilprocesa dalībniekiem, kam citi dalībnieki uzdevuši pārstāvēt viņu intereses.

Iedzīvotāja interešu pārstāvību noformē ar notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai arī pārstāvja pilnvarojumu pārstāvamais var izteikt mutvārdu pieteikumā tiesas sēdes laikā.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!