Viss kas jāzin par savu māju!

Kas pie mums atnācis? Drukāt E-pasts
Svētdiena, 15 jūlijs 2018 20:19

Kam ir tiesības iekļūt dzīvoklī, un kā pārliecināties, vai atnācējs patiešām ir policists, sociālais darbinieks vai gāzes uzņēmuma inspektors?

Latvijā ir ļoti daudz dienestu, kuru darbiniekiem ir tiesības mūsu dzīvokļos iekļūt kā dienā, tā naktī. Kas notiks, ja neatvērsiet policistam vai apsaimniekošanas uzņēmuma darbinieku noturēsiet par krāpnieku, lai gan viņš būs ieradies pārbaudīt skaitītāju rādījumus dzīvoklī? Kādas sekas būs tam, ja neatvērsiet uzņēmuma Latvijas Gāze darbiniekam, kurš pie durvīm zvanijs, lai pārliecinātos par sūdzībām par gāzes smaku kāpņu telpā? Esam noskaidrojuši, kuru iestāžu darbiniekiem durvis ir jāatver vispirms, tomēr tikai pēc tam, kad esat pārliecinājušies, ka aiz durvīm tik tiešām ir konkrētās iestādes pārstāvis.

Pavisam nesen Valsts policijas darbinieki aizturēja bandu, kuru turēja aizdomās par dzīvokļu aplaupīšanām. Pie upuriem zagļi iekļuvuši, uzdodamies par uzņēmuma Latvijas Gāze vai sociālajiem darbiniekiem, kā arī policistiem. Kā pastāstīja Rīgas reģionālās policijas pārvaldes preses centrā, ļaundaru grupa darbojusies Pārdaugavā, kur viņi uzdevušies par vēl citu uzņēmumu pārstāvjiem.

Vienā epizodē zaglis pie pensionāriem iekļuvis kā sociālais darbinieks, piedāvājot upuriem noslēgt kaut kādu līgumu. Kamēr dzīvokļa īpašnieks devies meklēt dokumentus, zaglis paņēmis maku ar naudu un bankas karti, kuru pēc tam izmantojis. Nākamajā reizē viņš uzdevies par darbinieku, kuram uzdevums pārbaudīt skaitītāju rādījumus, kas atkal beidzies ar naudas maka zādzību. Operatīvā darba rezultātā aizturēts 1976. gadā dzimis vīrietis, kurš iepriekš sodīts par zādzībām un narkotisko vielu lietošanu. Pratināšanu laikā viņš atzinies vēl trīs zādzībās, kurās bija uzdevies par uzņēmuma Latvijas Gāze darbinieku.

Valsts policijas darbības

Valsts policijas pārstāve Sanita Čapkovska stāsta:

– Valsts policijas pārstāvis uz jūsu dzīvesvietas sliekšņa var parādīties un zvanīt pie durvīm pat tad, kad viņu neviens nav izsaucis. Šādas negaidītas vizītes var notikt sakarā ar procesuālajām darbībām kāda kriminālprocesa ietvaros. Piemēram, Valsts policijas darbinieki var veikt iedzīvotāju aptaujāšanu ar mērķi atrast lieciniekus kādai pretlikumīgai darbībai, ja, piemēram, kaut kur netālu – kāpņu telpā vai blakus mājai – ir noticis noziegums. Šādos gadījumos likumdošana ļauj policijas darbiniekiem veikt iedzīvotāju aptaujāšanu.

Katram policistam ir dienesta apliecība ar individuālo numuru. Apliecībā ir norādīts viņa vārds un uzvārds, ieņemamais amats un dienesta pakāpe, fotogrāfija formastērpā, apliecības numurs un tās derīguma termiņš. Taču, ja jums ir kaut mazākās šaubas, vai aiz jūsu durvīm tiešām ir policijas darbinieks, jāzvana uz tālruņa numuru 110. Operatīvais darbinieks var sazināties ar konkrēto iecirkni un noskaidrot, vai tur strādā nosauktais cilvēks (policista apliecībā ir norādīts iecirknis, kurā minētais cilvēks dien). Ja jūs tomēr nevēlaties durvis atvērt, policijas darbinieks ar jums var aprunāties caur durvīm.

Pavisam cita lieta ir tad, ja pēc padarīta nozieguma dzīvoklī atrodas vainīgā persona. Tādā gadījumā policijas darbinieki durvis uzlauzīs un veiks sankcionētu kratīšanu.

Pašvaldības policijas funkcijas

Pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis stāsta:

– Iemesli, kādēļ pie jūsu durvīm var zvanīt pašvaldības policists, ir dažādi. Starp tiem ir arī iedzīvotāju aptaujāšana sakarā ar mājā notikušu noziegumu vai arī par jūsu darbībām saņemtu sūdzību.

Municipālās policijas darbiniekam ir jābūt formastērpā, līdzi jābūt apliecībai, kurā ir viņa vārds, uzvārds un iecirkņa nosaukums. Pārbaudīt, vai cilvēks aiz durvīm tik tiešām ir policijas darbinieks, iespējams, piezvanot uz policijas vienoto numuru 110. Atzīmēšu, ka policijas darbiniekam nav pienākums nosaukt savu vārdu un uzvārdu, pirms sākt sarunu ar jums. Taču, ja jūs to prasīsiet, viņam noteikti ir jāiepazīstina ar sevi, turklāt jāparāda dienesta apliecība.

Atzīmēšu, ka tāpat vien, aiz ziņkārības, policijas darbinieki dzīvokļos neiet. Tam vajadzīgs ļoti nopietns iemesls, un katrs gadījums ir ļoti individuāls. Policijas darbinieks var pieprasīt atļauju apskatīt dzīvokli, ja viņam ir aizdomas par dzīvoklī pastrādātu noziegumu vai arī to, ka dzīvoklī esošo personu dzīvība un veselība ir apdraudēta. Kas notiks, ja dzīvokļa īpašnieks šādai policijas darbinieka prasībai nepakļausies? Dzīvokļa durvis tiks uzlauztas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku palīdzību. Tādā gadījumā dzīvokļa īpašniekam var tikt noformēts administratīvais protokols par nepakļaušanos likumīgai policijas darbinieka prasībai. Par pārkāpumu paredzēts sods līdz 280 eiro vai arī administratīvais arests līdz 15 diennaktīm.

Apliecības attēlus iespējams apskatīt šeit: http://rpp.riga.lv/index.php/lv/par-mums/personals/apliecibas.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku pilnvaras

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Inta Palkavniece informē:

– Bez vajadzības Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki pie iedzīvotājiem neierodas. Ja, atverot durvis, uz sliekšņa ieraugāt glābēju, tad skaidrs, ka mājā ir izcēlies ugunsgrēks vai arī mājā sākušies glābšanas darbi, kuru dēļ nepieciešama cilvēku evakuācija. Ja šaubāties, vai tiešām jūsu priekšā stāv VUGD darbinieks, pieprasiet viņam uzrādīt dienesta apliecību. Par to, ka jūsu priekšā ir īsts ugunsdzēsējs, liecina šādas pazīmes:

■ VUGD darbinieks vienmēr būs ģērbies uguns­aizsardzības tērpā.

■ Mājas tuvumā noteikti stāvēs speciālā ugunsdzēsības mašīna ar ieslēgtu skaņas un gaismas signalizāciju.

Vēlos atgādināt, ka, notiekot glābšanas darbiem, iedzīvotājiem ir svarīga katra sekunde, tādēļ dienesta darbinieks, iespējams, var pēc reglamenta neiepazīstināt ar sevi un nepierādīt savu personību. Vēl vairāk – ugunsgrēka laikā glābšanas dienesta darbinieki var izlauzt durvis, lai pārliecinātos par iedzīvotāju drošību. Evakuācijas gadījumā, kas notiek saistībā ar ugunsgrēku, iedzīvotājiem nav jāuztraucas par savu mantu drošību. Pēc uguns nodzēšanas māja paliks pašvaldības vai Valsts policijas uzraudzībā. Pastāv iespēja, ka pie jums ieradīsies ugunsdzēsības inspektors, kurš atbild par uzraudzību. Šādā gadījumā inspektoram ir jāiepazīstina ar sevi – jānosauc vārds, uzvārds, amats un jāuzrāda dienesta apliecība. VUGD inspektoram obligāti jābūt formastērpā.

Pārbaudes laikā VUGD inspektoram ir tiesības fotografēt vai arī veikt videoierakstu. Parasti pirms šādas vizītes atbildīgais darbinieks dzīvokļa īpašnieku informē iepriekš. Pārbaudīt šīs ziņas vienmēr ir iespējams pa VUGD tālruni 67075824.

Neplānotas ugunsdrošības pārbaudes var notikt tikai, pamatojoties uz VUGD lēmumu. Saskaņā ar Ugunsdrošības likumu, nekustamā īpašuma vai tā daļu, vai zemesgabala īpašnieki, pārvaldnieki, nomnieki vai citi nekustamā īpašuma lietotāji saskaņā ar noslēgto līgumu atbild par objekta ugunsdrošību un viņu pienākums ir nodrošināt iespēju veikt ugunsdrošības uzraudzību. Savukārt gadījumos, ja dzīvokļa vai mājas īpašnieks atsakās inspektoru ielaist īpašumā, viņu var administratīvi sodīt. Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.3. pantu sods par likumīgu ugunsdzēsības dienesta darbinieka prasību nepildīšanu fiziskai personai var būt no 70 līdz 700 eiro, juridiskai personai – no 350 līdz 7100 eiro. Vēlos atzīmēt, ka sods ir galējais līdzeklis un tiek pielietots ļoti reti.

Apsaimniekošanas uzņēmuma atbildība

Par to, kā atpazīt apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvjus, stāsta uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) pārstāvis Krists Leiškalns:

– Apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvji var vēlēties iekļūt dzīvoklī šādos gadījumos:

■ lai pārbaudītu dzīvoklī esošu skaitītāju rādījumus vai mēraparātu tehnisko stāvokli;

■ lai veiktu plānotos remontdarbus, ja to izpildei nepieciešama iekļūšana dzīvoklī. Pie tādiem darbiem pieder aukstā un karstā ūdens stāvvadu nomaiņa, apkures sistēmas stāvvadu nomaiņa. Stāvvadu nomaiņa iespējama tikai gadījumos, ja visi iedzīvotāji atļauj strādāt savos dzīvokļos;

■ avāriju gadījumos (piemēram, ja dzīvoklī ir plīsusi ūdensvada caurule un ūdens noplūdina apakšējos dzīvokļus utt.);

■ ja mājā notiek aptauja ar rakstveida balsojumu.

Apsaimniekošanas uzņēmuma tehniskie darbinieki vienmēr ir ģērbušies darba drēbēs, uz kurām ir RNP logotips, turklāt viņiem līdzi ir darba apliecība ar vārdu, uzvārdu un fotogrāfiju.

Identifikācijas dokumentiem jābūt arī pārvaldniekam, sētniekiem un apkopējām, meistariem un citiem uzņēmuma darbiniekiem. Ja cilvēkam rodas šaubas, vai atnācējs tik tiešām ir RNP darbinieks, viņš var piezvanīt pa tālruni 8900 (uzmanību, dažu operatoru klientiem šis zvans būs par maksu). Citu apsaimniekotāju klientiem ir jāzvana uz savu apsaimniekošanas uzņēmumu. Vai dzīvokļa īpašnieks drīkst neielaist dzīvoklī avārijas dienestu vai apsaimniekotāja pārstāvi? Dzīvokļa īpašuma likumā noteikts, ka dzīvokļa īpašnieka pienākums ir:

■ nodrošināt iespēju dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanai un normālai funkcionēšanai, kā arī nodrošināt iespēju apsekot atsevišķo īpašumu.

Ja īpašnieks spītīgi atsakās pildīt likuma normu, situācija var beigties ar avāriju un cietušie var būt visi pārējie mājas īpašnieki. Par to kaimiņi var sniegt tiesā prasību, lai vaininieks viņiem atlīdzinātu nodarīto materiālo kaitējumu.

Ir vēl viens gadījums, kad apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvi nestrīdoties labāk ielaist dzīvoklī – Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013 noteikts, ka pārvaldniekam ir tiesības pārbaudīt dzīvoklī uzstādītos ūdens skaitītājus. Ja dzīvokļa īpašnieks vai tur dzīvojošā persona atkārtoti atsakās ielaist uzņēmuma darbinieku veikt pārbaudi, viņam maksa par ūdeni tiks aprēķināta kā dzīvoklim, kurā nav verificēts skaitītājs. Var gadīties, ka spītniekam nāksies apmaksāt visas mājas mēneša laikā izveidojušos ūdens starpību. Tas turpināsies līdz brīdim, kamēr spītnieks pārvaldnieka darbiniekam neļaus pārliecināties par skaitītāja stāvokli.

Ja atnāk zvērināts tiesu izpildītājs

Zvērinātu tiesu izpildītāju juriste Elīna Avota paskaidro:

– Zvērināts tiesu izpildītājs var apmeklēt parādnieku mājās, lai pārliecinātos par viņa mantisko stāvokli – vai viņam, piemēram, ir kāda manta, kuru iespējams pārdot, lai atgūtu parādu. Tiesu izpildītājam jāuzrāda dienesta apliecība, kurā redzama viņa fotogrāfija, vārds, uzvārds un to parakstījis tieslietu ministrs. Ja cilvēkam rodas kaut mazākās šaubas, ka atnācis tiesu izpildītājs, lūgums zvanīt uz Latvijas Tiesu izpildītāju padomi pa tālruni 67290005.

Jāatzīmē, ka dzīvokļa īpašniekam ir jāpakļaujas tiesu izpildītāja prasībai viņu ielaist dzīvoklī. Pretējā gadījumā dzīvokļa durvis var tikt atvērtas piespiedu kārtā policijas klātbūtnē. Ja parādnieks atsakās izpildīt tiesas spriedumu, tiesu izpildītājs var noformēt aktu par sprieduma nepildīšanu un iesūdzēt viņu tiesā. Tiesa var lemt par vainīgā sodīšanu ar sodu.

Latvijas Gāzes darbinieka pilnvaras

Par to, kā pārliecināties par uzņēmuma darbinieka identitāti, stāsta uzņēmuma pārstāvis Kaspars Upaciers:

– Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 78 Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi dzīvokļa īpašniekam ir pienākums uzņēmuma darbiniekam nodrošināt piekļuvi gāzes sistēmas komunikācijām un skaitītājam, kas atrodas dzīvokļa īpašumā. Ja gāzes uzņēmuma pārstāvji ir ieradušies laikā no 8.00 līdz 21.00, tad viņiem durvis ir jāatver. Latvijas Gāzes aprīkojumu pārbauda uzņēmuma GASO darbinieki. Pirms šo speciālistu ielaist dzīvoklī, noteikti jāpārbauda viņa apliecība.

Kas notiks, ja dzīvokļa īpašnieks gāzes inspektoru neielaidīs? Nekādas sankcijas par to nav paredzētas. Taču, ja nelīdzēs pat Latvijas Gāzes rakstveida uzaicinājums ielaist GASO inspektoru dzīvoklī, uzņēmumā radīsies aizdomas par iespējamām nelikumībām, tādēļ nākamajā reizē inspektors ieradīsies kopā ar policijas pārstāvi.

Gadījumos, ja pārējie mājas iedzīvotāji ir izsaukuši gāzes avārijas dienestu ar sūdzībām par gāzes smaku no jūsu dzīvokļa, tad īpašniekam nav tiesību neielaist avārijas dienesta darbinieku, jo situācija var apdraudēt daudzus vai visus mājas iedzīvotājus. Ja dzīvokļa īpašnieku nevar pierunāt atvērt durvis, tiek izsaukti policijas un Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji, lai dzīvoklī iekļūtu piespiedu kārtā.

Sadales tīkla speciālistu vizīte dzīvoklī

Uzņēmuma Sadales tīkls pārstāve Tatjana Smirnova paskaidro:

– Uzņēmuma Sadales tīkls speciālists var ierasties dzīvoklī tad, ja nepieciešams pārbaudīt skaitītāju vai veikt tā nomaiņu. Joprojām ir īpašumi, kuros patērētās elektroenerģijas uzskaites ierīces atrodas dzīvokļos. Pirms ierasties pie kāda mājās, mēs divas nedēļas iepriekš sazināmies ar klientu un saskaņojam apmeklējuma laiku. Vienu dienu pirms vizītes klientam tiek aizsūtīta atgādinoša īsziņa, turklāt mēs obligāti zvanām dzīvokļa īpašniekam mūsu meistara apmeklējuma dienā. Ja cilvēkam nav telefona, tad atstājam zīmīti ar lūgumu sazināties ar Sadales tīklu un norunāt iespējamo pārbaudes vizīti. Bez iepriekšējas saskaņošanas mūsu uzņēmuma speciālisti nevienu mājokļos neapmeklē. Ja skaitītāju nomaiņa notiek visā mājā, mēs nedēļu iepriekš mājā izliekam informatīvos paziņojumus. Dzīvokļu īpašniekiem, kuri neatrod laiku mūsu darbinieka vizītei, nekādas sankcijas netiek piemērotas. Visi uzņēmuma darbinieki uz objektiem dodas speciālās formās. Ja cilvēkam rodas kaut mazākās šaubas, viņš var Sadales tīkla speciālistam paprasīt apliecību un piezvanīt pa tālruni 8403, lai pārbaudītu, vai konkrētā persona tik tiešām strādā uzņēmumā.

Kas nekad nenāk uz dzīvokli vai māju?

Rīgas ūdens

Uzņēmuma Rīgas ūdens pārstāvis Artūrs Mucenieks stāsta:

– Mūsu uzņēmums atbild par ūdens piegādi līdz mājas sarkanajai līnijai, kas atrodas mājas ārpusē, tādēļ uzņēmuma darbinieki nekādas cauruļu pārbaudes neveic, sistēmas uzlabojumus nepiedāvā un nekādas citas preces vai aprīkojumu nepārdod. Ja pie jums kāds ir ieradies, maskējoties par Rīgas ūdens darbinieku, piezvaniet mums pa tālruni 80002122 un mēs tiksim galā ar šo viltvārdi.

Sociālā dienesta darbinieks

Rīgas domes Labklājības departamenta pārstāve Lita Brice stāsta:

– Sociālā ienesta darbinieks pie iedzīvotāja mājas vizītē ierodas tikai tādā gadījumā, ja mūsu potenciālā klienta radinieks vai paziņa dienestam ir ziņojis par, iespējams, nepieciešamu palīdzību. Pirms doties vizītē, mūsu darbinieks saskaņo apmeklējuma laiku un pirmajā reizē centīsies ierasties kopā ar potenciālā klienta paziņu vai radinieku. Sociālajam darbiniekam vienmēr līdzi ir apliecība, viņš par savu vizīti vai kādu pakalpojumu nekad neprasīs naudu. Pārliecināties, vai pie jums tik tiešām ir ieradies sociālā dienesta darbinieks, var pa tālruni 80005055.

Ja cilvēks sociālo darbinieku neielaiž un no sniegtās palīdzības atsakās, pie viņa neviens ar varu neies un pakalpojumu neuzspiedīs. Vienīgais izņēmums ir gadījumā, ja radušās aizdomas, ka dzīvoklī apdraudējumam var būt pakļauti bērni. Tad sociālais darbinieks ierodas kopā ar policijas pārstāvi.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!