Viss kas jāzin par savu māju!

Kāpēc neveic pārrēķinu? Drukāt E-pasts
Trešdiena, 20 maijs 2009 00:00

„Dzīvoju Salaspilī. Mūsu māju apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku biedrība. Diemžēl viena istaba manā četristabu dzīvoklī netiek apkurināta, un pārvaldniekam tas ir labi zināms, taču, aprēķinot maksājumus, viņš neņem to vērā! Par apkuri maksājam 90 līdz 110 latu mēnesī. Pēc mana lūguma tika sastādīts akts par siltuma režīma pārkāpumiem. Pārvaldnieks apsolīja izdarīt pārrēķinu, bet – tikai par vienu mēnesi, lai gan jau sen darīju viņam zināmu, ka vienā istabā man problēmas ar apkuri. Ko darīt? Kā panākt, lai tiktu veikts pilnīgs aprēķins?”

Ja jums ir dokumentārs apstiprinājums tam, ka viena no četrām istabām ilgāku laiku netiek apkurināta, jums ir tiesības pieprasīt, lai pārvaldnieks aprēķina maksu tikai par tām istabām, kuras faktiski saņem siltumu.

Iesniegumu vajadzēja uzrakstīt, tiklīdz problēma tika atklāta. Tas būtu pierādījums tam, ka istaba tiešām ilgu laiku nav apkurināta.

Cits jautājums, kā pierādīt savas tiesības uz pārrēķinu. Jau 1998. gadā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 409, kuros apstiprināta šāda normatīvā temperatūra dzīvojamās telpās apkures sezonā:

  • Dzīvojamās istabas un guļamistaba - 18 grādi
  • Virtuve - 18 grādi
  • Vannas istaba - 25 grādi
  • Tualete - 18 grādi
  • Koplietošanas vestibils, kāpņu telpa, koridors - 16 grādi
  • Publiskās telpas - 18 grādi
  • Atkritumu savākšanas kamera - 5 grādi
  • Lifta kabīne - 5 grādi

Dzīvokļa stūra telpā temperatūrai jābūt par 2 grādiem augstākai, nekā norādīts tabulā.

Jums ir tiesības pieprasīt visa dzīvokļa sertificētu apsekošanu, fiksējot rezultātus aktā, un pēc tam atkarībā no rezultātiem pieprasīt, lai pārvaldnieks izpilda visas līgumā paredzētās saistības.

Ja apsekošanas gaitā atklāsies, ka siltuma režīms netiek ievērots, atsevišķā iesniegumā pieprasiet veikt pārrēķinu par visu laiku, kad istaba nav apkurināta, jo jūs esat saņēmusi noteikumiem neatbilstošas kvalitātes pakalpojumu.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!