Viss kas jāzin par savu māju!

Kam uzticēties vecumdienās? Drukāt E-pasts
Piektdiena, 20 marts 2009 00:00

„Esmu vientuļa pensionāre, man ir 78 gadi. Par savu privatizēto dzīvokli (divas izolētas istabas) samaksāt nevaru – aizvien vairāk naudas izdodu par ārstēšanos. Mainīt dzīvokli pret mazāku nevaru un negribu, šeit esmu nodzīvojusi gandrīz visu savu mūžu. Kaimiņienes dēls sola palīdzēt, ja noformēšu uz viņa vārda dzīvokļa dāvinājuma līgumu. Es šo cilvēku pazīstu kopš bērnības, bet viņam ir ģimene, dzīvo saspiesti. Baidos, ka pēc tam mani var ielikt veco ļaužu namā. Sakiet, vai es varēšu anulēt dāvinājumu, ja notiks kas neparedzēts?”

Jā, jūs varēsiet anulēt dāvinājumu. Bet tas nebūs vienkārši izdarāms, jo attiecīgais lēmums jāpieņem tiesai, kurā jums būs jāpierāda, ka cilvēks, kam esat uzdāvinājusi dzīvokli, ir rīkojies negodīgi.

Tāpēc iesakām problēmu risināt ar vienkāršāku paņēmienu. Piedāvājiet kaimiņienes dēlam noslēgt ar jums uztura līgumu. Šis dokuments arī būs pamats jūsu īpašuma, šai gadījumā dzīvokļa, atsavināšanai par labu uztura devējam, bet tikai saskaņā ar līguma nosacījumiem.

Nosacījumi parasti ir šādi:

■ medicīniskā aprūpe (ārstēšanas, zāļu, procedūru apmaksa);

■ kopšana līdz mūža beigām;

■ uztura ņēmēja nāves gadījumā – bēru organizēšana un ar to saistīto izdevumu segšana;

■ naudas izmaksas (līgumā tiek paredzēta arī izmaksāšanas kārtība, lielums un termiņi).

Lai pasargātu sevi no jebkādām nejaušībām, līgumā ieteicams paredzēt arī sev tiesības izmantot savu dzīvokli līdz mūža galam, tiesības brīvi rīkoties ar savu pensiju un aizliegumu bez jūsu rakstiskas atļaujas iemitināt dzīvoklī citus iemītniekus. Atsevišķā punktā jāparedz aizliegums bez jūsu atļaujas atsavināt dzīvokli – dāvināt to vai pārdot.

Pirms parakstāt šādu līgumu, jums jābūt pārliecinātai, ka visi nosacījumi jums ir saprotami un pieņemami. Līgumu apstiprina notārs, turklāt līgumā jābūt norādei, ka notārs vajadzības gadījumā ir pārtulkojis tā tekstu jums saprotamā valodā.

Ja jūsu kaimiņienes dēlam ir godīgi nolūki, viņš pasūtīs sagatavot uztura līgumu, iepriekš saskaņojot ar jums visus nosacījumus, un pēc tam aizvedīs jūs pie notāra līgumu parakstīt.

Jāiegaumē, ka notārs nav atbildīgs par līgumā paredzētajiem nosacījumiem, viņš tikai apstiprina, ka līgums parakstīts pēc brīvas gribas, bez spaidiem, maldiem un viltus.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!