Viss kas jāzin par savu māju!

Kā slēgt pagalmu svešiem auto? Drukāt E-pasts
Piektdiena, 19 janvāris 2018 20:24

„Piedāvājam īsu situācijas izklāstu: uz zemesgabala izvietotas divas ēkas A (fasādes jeb ielas māja) un B (sētas māja). Katra māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos: A mājā – 10 (to skaitā divas nedzīvojamās telpas – komercplatības), bet B mājā – 5 dzīvokļu īpašumi. Visa teritorija ir koplietošanas platība.

Mēs kā dzīvokļu īpašnieki esam ļoti neapmierināti ar to, ka vienas komercplatības īpašnieks, kuru savā laikā paši tikām izvēlējuši par mājas pārvaldnieku, tagad atļauj sava uzņēmuma darbiniekiem un klientiem iebraukt mūsu pagalmā. Pagalma vārti visu dienu ir atvērti, teritorijā bez pārtraukuma ir svešinieki, ir situācijas, kad dzīvokļu īpašnieki neatrod vietu savu automašīnu novietošanai. Vai ir likums, kurš liegtu juridiskās personas klientiem iebraukt mājas kopīpašuma teritorijā, jo šai konkrētajai juridiskajai personai jau tāpat ir sava ieeja telpās no ielas. Mājai uz pagalma pusi ir tikai avārijas izeja, pa kuru tiek izkrautas juridiskās personas preces. L. Salmiņa.”

– No lasītājas stāsta ir skaidrs, ka abas mājas ir viens kopīpašums un abas atrodas uz visiem īpašniekiem piederoša zemesgabala.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 16. pantu vienīgi dzīvokļu īpašnieku kopība (tas ir – abu māju dzīvokļu īpašnieki kopā) ir tiesīga pieņemt lēmumu par kopīpašumā esošās daļas lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā. Piemēram, īpašnieki var pieņemt lēmumu par speciālu ierobežojuma zīmju uzstādīšanu, kas liedz svešiem auto iebraukt pagalmā. Šī paša likuma 17. punktā ir noteikts, ka šāds lēmums ir tiesisks tikai gadījumos, ja „par” nobalso vismaz trīs ceturtdaļas no visiem dzīvokļu īpašniekiem.

Kad lēmums ir pieņemts, iesniegums par attiecīgu ierobežojošo zīmju uzstādīšanu jāiesniedz uzņēmumā Latvijas valsts ceļi Gogoļa ielā 3, Rīgā. Tālrunis informācijai: 67028169.

Ja dzīvokļu īpašnieki nav pārliecināti, vai paši tiks galā ar šo uzdevumu, viņi savā vietā var pilnvarot mājas pārvaldnieku.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!