Viss kas jāzin par savu māju!

Kā pārslēgt līgumu? Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 20 jūlijs 2009 00:00

«Mājoju dzīvoklī, par kuru īres līgums bija noslēgts ar manu māti. Nesen māte nomira. Vērsos namu pārvaldē ar lūgumu pārslēgt līgumu ar mani, bet pārvaldnieka piedāvātais jaunais līguma variants krasi atšķiras no vecā. Man sacīja, ka laiki mainās, mainās arī dokumenti. Tomēr es baidos slēgt līgumu, kurā ne viss mani apmierina. Ko darīt?»

Jūsu gadījums precīzi formulēts likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 14. pantā. Šā panta 4. daļā teikts, ka īrnieka nāves vai rīcībnespējas gadījumā, kā arī dzīvesvietas maiņas gadījumā pilngadīgs ģimenes loceklis, ja tam piekrīt pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi, ir tiesīgs prasīt dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu ar viņu iepriekšējā īrnieka vietā, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus. Tātad jaunajam līgumam jābūt tieši tādam pašam kā vecajam, iepriekšējā īrnieka parakstītajam.

Turpmāk līguma nosacījumus ir iespējams mainīt, bet tikai stingri ievērojot likumā noteikto kārtību. Tāpēc iesakām jums rakstiski paziņot namu pārvaldniekam, ka esat ar mieru slēgt jaunu īres līgumu, bet tikai ar iepriekšējā līgumā paredzētajiem nosacījumiem. Savu viedokli pamatojiet ar iepriekšminēto likuma pantu. Iesniegumu vēlams uzrakstīt divos eksemplāros, lai viens, namu pārvaldes sekretāra piereģistrēts, paliktu pie jums.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!