Viss kas jāzin par savu māju!

Jumts: kāpēc nav garantijas remonta? Drukāt E-pasts
Sestdiena, 14 aprīlis 2018 17:08

„Vasarā būvnieki pabeidza jumta nomaiņu mūsu piecstāvu mājai. Attiecīga komisija parakstīja aktu par jumta pieņemšanu ekspluatācijā. Jumta pieņemšanas akts tika parakstīts sausā un karstā laikā, bet jau tad, kad bija pirmais lietus, atklājās, ka vietās, kur šīferis piestiprināts jumta latām, ūdens sūcas cauri. Sijas sūces vietās ir kļuvušas mitras, skaidrs, ka pēc dažiem gadiem koks būs sapuvis un jumta segums iebruks. Arī pats šīferis ir zemas kvalitātes, tajā ir mikroplaisas.

Atbildot uz mājas iedzīvotāju sūdzību, būvfirma apsolīja divu mēnešu laikā defektus likvidēt, taču līdz šim neko nav darījusi. Tagad arī uz sūdzībām būvnieki vairs neatbild. Faktiski defektus nemaz nav iespējams novērst, jo šīferis latām ir piestiprināts pavirši. Jau pēc pirmā atkušņa nācās konstatēt, ka sijas ir mitras absolūti visās šīfera piestiprināšanas vietās.

Ir vēl viena problēma: dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē izteicās par labu jumtam ar metāla segumu, bet pārvaldnieks pretēji mājas iedzīvotāju gribai būvfirmā pasūtīja šīfera jumtu. Gribētos zināt, vai mūsu mājas iedzīvotāji var pieprasīt nomainīt jumta segumu pret kvalitatīvāku? Kā šis jautājums būtu juridiski risināms?”

Uz lasītāju jautājumiem atbild jurists Juris Sokolovskis.

Vispirms ir svarīgi noskaidrot, kāpēc namu pārvalde ignorēja iedzīvotāju lēmumu uzlikt mājai metāla jumtu.

Lēmumus par uzkrāto līdzekļu izlietojumu un mājā veicamajiem remontdarbiem pieņem dzīvokļu īpašnieku kopība. Šos jautājumus iedzīvotāji var apspriest gan kopsapulcē, gan aptaujas veidā. Abos gadījumos svarīgākais ir lēmumu noformēt atbilstoši visām Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām.

Piemēram, sapulce būs leģitīma tikai tādā gadījumā, ja tajā piedalīsies vairāk nekā puse īpašnieku. Balsošanas protokolu drīkst parakstīt tikai dzīvokļu īpašnieki (īrniekiem, īpašnieku radiniekiem ir tiesības balsot tikai tad, ja viņiem ir attiecīgs dzīvokļu saimnieku pilnvarojums).

Ja dzīvokļu īpašnieki lēmumu noformējuši kā vienkāršu vēstuli ar parakstiem, namu pārvaldei ir pamatotas tiesības to ignorēt. Tas pats notiek, ja aktīvisti ir nepareizi rīkojuši rakstisko aptauju, piemēram, tā vietā, lai nosūtītu anketas, ir vienkārši apstaigājuši dzīvokļus, vācot parakstus.

Ja iedzīvotāji lēmumu pieņēmuši, ievērojot likuma prasības, bet namu pārvalde vienalga metāla seguma vietā jumtam uzlikusi šīferi, īpašnieku pilnvarotai personai ir tiesības vērsties tiesā, pieprasot, lai pārvaldnieks mājai uzliek „pareizo” jumta segumu un atlīdzina zaudējumus (šīfera jumta vērtību). Tiesāšanās būs ilga, bet beigās iedzīvotāji savu panāks.

Tagad par jumta garantijas remontu. Darbu pasūtītājs ir namu pārvalde, un tai ir tiesības prasīt, lai būvnieki novērš trūkumus. Ja pārvaldnieks iedzīvotāju pretenzijas nenodod būvfirmai, dzīvokļu īpašnieki var ar kopsapulces lēmumu dot tam šādu uzdevumu. Ja uz sūdzību nereaģē paši būvnieki, vienīgais risinājums var būt vēršanās tiesā.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!