Viss kas jāzin par savu māju!

Cik ilgā laikā pārvaldniekam jāsalabo jumts? Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 19 marts 2020 17:10

„Daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājiem ir iesniegts pieprasījums par jumta salabošanu,” raksta Jolanta. „Dzīvojam augšstāvā, un jumta problēmas dēļ lietus laikā mums dzīvoklī ir slapja dzīvokļa starpsiena. Parādījies pelējums. Cik ilgā laikā daudzdzīvokļu nama pārvaldniekam vajadzētu šo problēmu atrisināt? Pagājušas jau trīs nedēļas. Neviens pat nav atbraucis jumtu apskatīties.”

Atbild Jolanta Kramerovska, zvērināta advokāte:

– Tiesību akti neregulē termiņu, kādā dzīvojamās mājas pārvaldniekam jāveic ēkas apsekošana, saņemot dzīvokļa īpašnieka sūdzību. Šo jautājumu var regulēt starp dzīvokļu īpašnieku kopību un pārvaldnieku noslēgtais pilnvarojuma (apsaimniekošanas) līgums. Tomēr pārvaldniekam, apsaimniekojot dzīvojamo ēku, jāievēro Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 4. pantā noteiktie dzīvojamās mājas pārvaldīšanas principi. Pārvaldnieka sniegto pakalpojumu saturam un kvalitātei jānodrošina dzīvojamās mājas lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšana visā tās ekspluatācijas laikā. Tāpat pārvaldīšanas procesā nav pieļaujams indivīda drošības vai veselības aizskārums. Minētajā situācijā šie pārvaldīšanas principi acīmredzami tiek pārkāpti un netiek veikta 6. panta 2. daļā noteiktā obligātā pārvaldīšanas darbība: dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šādā situācijā būtu svarīgi atkārtoti rakstveidā vērsties pie pārvaldnieka un pieprasīt, lai šīs darbības tiek veiktas nekavējoties. Ja tas nedod vēlamo rezultātu, dzīvokļa īpašniekam ir iespēja rosināt pilnvarojuma līguma izbeigšanu, izlemjot par pārvaldnieka maiņu Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā, kā arī sakarā ar īpašumam nodarīto zaudējumu pieprasīt kompensāciju apdrošināšanas kompānijai, kas veikusi pārvaldnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Tajā pat laikā namīpašuma uzturēšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšana ir dzīvokļu īpašnieku pienākums, atgādina Artūrs Lielgalvis, zvērināts advokāts. Tāpat dzīvokļu īpašnieku pienākums ir nodrošināt finansējumu remontdarbu veikšanai. Namīpašuma apsaimniekotājs pilda mājas uzturēšanas un remonta funkcijas tiktāl, ciktāl to noteikuši dzīvokļu īpašnieki. Apsaimniekotājam nav pienākuma par saviem līdzekļiem veikt remontdarbus. Dzīvokļa īpašuma likuma 10. panta 1. daļas 2. punkts nosaka pienākumu segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus 13. panta noteiktajā kārtībā. Savukārt šī likuma 13. pants noteic, ka dzīvokļa īpašnieka pienākums ir atbilstoši savām domājamām daļām segt gan ar mājas pārvaldīšanu, gan ar uzturēšanu (remontiem) saistītos izdevumus.

Avots: lvportals.lv.
 
© 2012 Darīsim KOPĀ!