Viss kas jāzin par savu māju!

Atkritumi: maksājam „pēc galviņām” Drukāt E-pasts
Sestdiena, 14 aprīlis 2018 17:02

„Mēs vāji zinām likumus un paši nevaram tikt skaidrībā, vai pareizi maksājam rēķinus namu pārvaldei. Saņēmām jaunu rēķinu, kurā maksa par atkritumu izvešanu aprēķināta pēc dzīvoklī deklarēto iemītnieku skaita. Bet mana meita, lai gan dzīvoklī deklarējusies, te nedzīvo jau trīs gadus. Aiznesu pārvaldniekam izziņu, ka meita ir prombūtnē, bet man pateica, ka tam neesot nekādas nozīmes un ka man jāmaksā par diviem. Kāpēc agrāk šāda izziņa tika ņemta vērā? Pie mūsu mājas ar mašīnām piebrauc cilvēki no visas pilsētas un izgāž mūsu konteineros savus atkritumus. Daudzkārt šajā lietā esam vērsušies namu pārvaldē, bet atbilde allaž bijusi viena un tā pati: „Mēs nevaram visus kontrolēt.”

Maksājot lielos rēķinus, gribētos panākt kaut nedaudz taisnīguma. Sakarā ar to lūdzu paskaidrot, vai ir likums, kas namu pārvaldei dod tiesības maksu par atkritumu izvešanu iekasēt pēc dzīvoklī deklarēto personu skaita?”

Uz lasītāju jautājumiem atbild jurists Juris Sokolovskis.

Jau pirms četriem gadiem (2014. gada novembrī) valdība pieņēma grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr. 1013, saskaņā ar kuriem maksa par atkritumu izvešanu tiek aprēķināta proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam.

Šajā gadījumā lasītājai visprātīgāk būtu izlemt jautājumu par meitas dzīvesvietas deklarēšanu. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumu dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta, kurā persona labprātīgi apmetusies ar nodomu tur dzīvot. Dzīvesvietas deklarēšanas fakts atšķirībā no agrākā pieraksta nerada civiltiesiskas saistības, tāpēc stingri turēties pie kādreizējās pieraksta vietas nav obligāti. Pareizāk būtu, ja lasītājas meita deklarētos tur, kur reāli dzīvo. Ja meita ir devusies uz ārzemēm, viņai jāizrakstās no dzīvokļa un par savu aizbraukšanu jāinformē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!