Viss kas jāzin par savu māju!

„Pēc mēneša pagalms bija kā jauns” Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 11 oktobris 2018 16:16

Kā jāsadarbojas mājas vecākajam un pārvaldniekam? Ideālas sadarbības piemērs Mežciemā

Šajā gadā Sergeja Eizenšteina ielā 67, 69, 71, 73, 75, 77 un 79 māju iedzīvotāji sagaidīja apjomīgus trotuāra remontdarbus. Jāatzīmē, ka 69. mājas pilnvarotā persona Jadviga Kārkliņa daudzus gadus bija meklējusi palīdzību dažādās iestādēs, lai panāktu pussabrukušo trotuāru atjaunošanu, bet vienmēr saņēmusi atteikumu. Tā tas turpinājās līdz reizei, kad notikumos iesaistījās uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks iecirkņa Jugla vadītājs Aleksandrs Pavlovskis.

Remonts sākās pēc trim nedēļām

Jadviga Kārkliņa Sergeja Eizenšteina ielas 69. namā dzīvo no tā uzbūvēšanas brīža pagājušā gadsimta 70. gadu beigās. Mājas dzīves problēmu risināšanā viņa iesaistījās pirms aptuveni četriem gadiem, kad dzīvokļu īpašnieki sāka uztraukties par lielajiem ūdens zudumiem un apsprieda iespēju parastos ūdensskaitītājus nomainīt uz elektroniskajiem ar attālināto nolasīšanas iespēju.

Sākumā šo māju pārvaldnieks bija iecirknis Mežciems, pēc tam – Pļavnieki, bet kopš 2018. gada 1. janvāra – iecirknis Jugla.

– Līdz šim piecus gadus rakstīju iesniegumus uz dažādām Rīgas domes iestādēm ar lūgumu iekļaut mūsu pagalma remontu pašvaldības programmā, kurai dome katru gadu piešķir aptuveni 4 miljonus eiro, taču saņēmu atbildi, ka mūsu mājas atrodas uz privātam īpašniekam piederošas zemes, tādēļ remontos izmantot pašvaldības naudu nebūs iespējams, – stāsta Jadviga Kārkliņa.

Šīgada 18. jūnijā mājas pilnvarotā pārstāve pirmo reizi pierakstījās uz pieņemšanu pie iecirkņa Jugla vadītāja Aleksandra Pavlovska.

– Pavlovska kungs sapulcināja atbildīgos darbiniekus, bet es izstāstīju par mājas problēmām, parādīju mūsu trotuāra fotogrāfijas un uzaicināju speciālistus viesos, lai viņi visu varētu novērtēt dabā. 5. jūlijā pie mums atbrauca Aleksandrs Pavlovskis un mājas pārvaldniece Raivita Meire un mēs kopā izstaigājām teritoriju. Jau 25. jūlijā pagalmā parādījās speciālā tehnika un strādnieki sāka trotuāra atjaunošanu.

Labiekārtošana pabeigta!

Izrādījās, ka Aleksandram Pavlovskim nebija vienaldzīgs septiņu māju liktenis, tādēļ viņš kopā ar priekšpilsētas izpilddirekcijas speciālistiem panāca lielā pagalma iekļaušanu pašvaldības remontu plānā. Tam nācās saņemt zemes īpašnieka piekrišanu, kas neizrādījās liela problēma. „Lūk, to es saucu par labu mājas pārvaldnieka darbu!” secina Jadviga Kārkliņa.

Remontdarbi tika pabeigti līdz 1. septembrim. Oktobra sākumā līdzās Sergeja Eizenšteina 69. namam tika novietoti arī jauni soliņi un dekoratīvās kastes puķēm.

Remonti pārsniedza plānā paredzēto

– Sergeja Eizenšteina ielas visa pagalma labiekārtošana vistiešākajā veidā ir mājas vecākās nopelns, – atzīst Aleksandrs Pavlovskis. – Pašvaldības īstenoto darbu rezultātā pilnībā tika nobruģēti trotuāri gar septiņām mājām, bet ielas braucamā daļa – tikai pielabota, jo kopumā bija labā stāvoklī.

Remontdarbu īstenošanā palīdzēja priekšpilsētas izpilddirekcijas speciālists Tālis Tinkurs, mājas pārvaldniece Raivita Meire un iecirkņa Jugla Klientu apkalpošanas daļas vadītāja Maija Bandeniece, tomēr mājas vecākās noteiktība un neatlaidība bija noteicošais, lai remontdarbi tiktu veikti. Viņa uzmanīgi sekoja līdzi darbu gaitai un panāca, lai būvnieki padarītu pat vairāk, nekā sākumā bija ieplānots.

– Trotuārs bija tik bojāts, ka mājas iedzīvotāji tikai ar grūtībām varēja aiziet līdz sabiedriskā transporta pieturvietai pie veikala Mego, Eizenšteina un Biķernieku ielu krustojumā.

Mājas vecākā palīdz ekonomēt

Jadviga Kārkliņa ilgi nevēlējās oficiāli kļūt par savas mājas pilnvaroto pārstāvi. Tikai pēc tam, kad uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks viņai paskaidroja, ka oficiālai pilnvarotai personai būs vieglāk tikt uz pieņemšanu pie dažādiem speciālistiem, viņa piekrita uzņemties mājas vecākās pienākumus.

Beidzamajos gados mājā ir veikti vairāki apjomīgi remontdarbi, piemēram, 2015. gadā koplietošanas kāpņu telpās nomainīja logus (par kopējo summu – 15643 eiro), turklāt iedzīvotājiem izdevās sakrāt līdzekļus jumta remontdarbiem, kuros pielietoja visjaunākās tehnoloģijas un modernākos materiālus. Jumtu uz trīspusēja līguma noteikumiem remontēja 2016. gadā. Iedzīvotāju izvēlētais uzņēmums jumta remontu veica par 18 289 eiro. Salīdzinājumam – Rīgas namu pārvaldnieka izraudzītais uzņēmums darbu būtu veicis par 24294 eiro. Tas pierāda, ka, pateicoties mājas vecākās darbam, tikai uz jumta remonta izmaksām dzīvokļu īpašniekiem izdevās ietaupīt aptuveni 6 tūkstošus eiro.

2017. gadā iedzīvotājiem radās ideja uzstādīt signalizāciju lifta telpai, siltummezglam un ūdens spiedienu paaugstinošo sūkņu telpai, lai vērtīgās iekārtas pasargātu no zagļiem. Signalizācija mājai izmaksāja 1300 eiro, vēl par 19000 dzīvokļu īpašnieki iegādājās jaunu ūdens spiedienu paaugstinošo sūkni. Neskatoties uz lielajiem tēriņiem, mājai vēl atlika līdzekļi lifta remontam, kas izmaksāja 7952 eiro.

Likās, ka 2018. gadā jau būtu diezgan ar apjomīgo pagalma remontu, kas iedzīvotājiem nemaksāja ne centa, tomēr viņi turpināja modernizēt liftus (remontdarbi par 10928 eiro), bet visdrīzākajā laikā mājā sāksies karstā ūdens guļvada nomaiņa par 18890 eiro. Darbs atkal notiks uz trīspusēja līguma pamata. Ja darbu veiktu Rīgas namu pārvaldnieks, tas izmaksātu 20410 eiro.

Minētais darbu uzskaitījums parāda, kāda ir pilnvarotās personas loma mājas dzīvē – 2018. gadā mājā Sergeja Eizenšteina ielā 69 būs veikti remontdarbi par nepilnu 31 tūkstoti eiro.

Daudziem varētu rasties jautājums – no kurienes parastai tipveida deviņu stāvu mājai ir tik daudz naudas?

Kā krāt naudu remontiem?

Iecirknī Jugla stāsta, ka 2016. gadā dzīvokļu īpašnieki remontdarbiem atvēlēja 0,1795 eiro par 1 kv. m, kopā gadā sakrājot 12847 eiro.

Atbalstot Jadvigas Kārkliņas priekšlikumu, iedzīvotāji 2017. gadā nolēma krāt vairāk līdzekļu. Apkures sezonas laikā viņi maksāja 0,25 eiro, bet laikā no aprīļa līdz novembrim uzkrājumi remontiem pieauga līdz 0,40 eiro par 1 kv. m. Šāds lēmums tika pieņemts aptaujas rezultātā, un māja gada laikā sakrāja 22000 eiro.

– Vasaras mēnešos palielinot uzkrājumu apjomu, iedzīvotājiem radās iespēja veikt vairāk remontdarbu, – skaidro Jadviga Kārkliņa. – Gribētos, lai visi mājas dzīvokļu īpašnieki saprastu, ka mājas uzlabošana prasa laiku, pacietību un līdzekļus.

2018. gadā aptaujā par uzkrājumiem iedzīvotāji nolēma remontdarbiem noteikto maksājumu nepaaugstināt, bet vienalga māja būs sakrājusi 17700 eiro un ēkas uzlabošanas darbi turpināsies.

Cieniet savas mājas vecāko!

Aleksandrs Pavlovskis informē, ka iecirkņa Jugla apsaimniekotajās mājās 75% ir ievēlētas pilnvarotas personas. Ja šāds pārstāvis ir ievēlēts, mājas iedzīvotājiem ir daudz vieglāk organizēt un kontrolēt remontdarbus. Diemžēl pilnvarotās personas nav vienādas – pēc A. Pavlovska teiktā, tikai 10–15% no tām savā mājā darbojas aktīvi.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!