Viss kas jāzin par savu māju!

Pārbaudīsim ieplānoto maksu par apsaimniekošanu! Drukāt E-pasts
Svētdiena, 17 decembris 2017 19:06

Ko iesākt, ja 2018. gadā maksu par dzīvokļa apsaimniekošanu un pārvaldīšanu daudzās mājās Latvijā plāno paaugstināt?

Daudzi dzīvokļu īpašnieki 2018. gada pirmajā rēķinā ieraudzīs, ka viņa dzīvokļa apsaimniekošanas maksa ir kļuvusi lielāka. Kāds iemesls ir šim pieaugumam, un kā pārliecināties, vai pārvaldnieks pareizi aprēķinājis maksu par saviem pakalpojumiem? Atbildes sniedz Rīgas apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Igors Trubko.

Lielākajā daļā māju apsaimniekošanas maksa nākamajā gadā mainīsies. Ja ekonomiskā situācija ir stabila, maksājumu pieaugums vai samazinājums ir saistīts tikai ar dzīvokļu īpašnieku lēmumu nākamo periodu remontiem atvēlēt lielāku vai mazāku naudas summu.

Taču 2018. gadā Latvijā spēkā stāsies nodokļu reforma, kuras realizācija arī daudzējādi skars apsaimniekošanas nozari. Pirmais faktors, kas ietekmēs rēķinus, ir minimālās darba algas palielināšanās no 380 līdz 430 eiro.

Neaizmirstiet par tāmēm!

– Oktobrī lielākais vairums apsaimniekotāju dzīvokļu īpašniekiem uzrādīja māju apsaimniekošanas un remontdarbu izmaksu tāmes 2018. gadam, – stāsta Igors Trubko. – Šajā tāmē dzīvokļu īpašnieki var uzzināt, kādu summu apsaimniekotājs paredzējis par saviem pakalpojumiem un kādus darbus šajā maksā iekļāvis. Diemžēl ne visi dzīvokļu īpašnieki ar tāmēm iepazīstas. Tiem īpašniekiem, kuri tāmes nav saņēmuši un nav arī tās pieprasījuši, 2018. gada pirmais rēķins var būt negaidīts pārsteigums (daļa iedzīvotāju to saņems jau janvārī, daļa, iespējams, tikai februārī, tas atkarīgs no katra uzņēmuma uzskaitvedības sistēmas).

Objektīvs pieaugums ir 7%

– Galvenais, kas pašlaik jāizdara dzīvokļu īpašniekiem, – jāpieprasa apsaimniekotājam tāme nākamajam gadam, – saka Igors Trubko. – Salīdzinot šo dokumentu ar 2017. gada tāmi, iedzīvotāji ieraudzīs, par kuriem pakalpojumiem apsaimniekošanas uzņēmums maksās vairāk un kādēļ. Minimālā alga 2018. gadā Latvijā ir paaugstinājusies par 13%, tas rada objektīvu apsaimniekošanas pakalpojuma sadārdzinājumu par 6–7 %. Tāpat atsevišķi pakalpojumi var sadārdzināties akcīzes nodokļa degvielai pieauguma dēļ.

Cik maksā administratīvie izdevumi?

Kādu apsaimniekošanas maksu var uzskatīt par normālu, bet kādu – par sadārdzinātu? Šo jautājumu mums visbiežāk uzdod lasītāji.

Diemžēl viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu nav, jo katrs gadījums ir atšķirīgs. Tomēr Igors Trubko uzskata, ka ir iespējams runāt par nosacītu vidējo apsaimniekošanas maksu:

– Apsaimniekošanas maksu veido trīs galvenās pozīcijas, no kurām katra tāmē ir atspoguļota atsevišķi. Tās ir mājas sanitārās kopšanas izmaksas, mājas tehniskās apkalpošanas izmaksas un apsaimniekotāja administratīvie izdevumi.

Rīgas apsaimniekotāju asociācijas vadītājs uzskata, ka apsaimniekotāju administratīvās izmaksas Rīgas iedzīvotājiem varētu vidēji izmaksāt no 0,12–0,15 eiro par vienu kv.m mēnesī. Var gadīties, ka šī izmaksu pozīcija sasniedz 0,20 eiro, bet tad iedzīvotājiem vajadzētu interesēties par šāda sadārdzinājuma pamatotību.

Administratīvajās izmaksās ietilpst šādi pakalpojumi: remontdarbu plānošana, organizēšana un uzraudzīšana, mājas lietas vešana, lietvedības vešana, grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi, kā arī pārvaldnieka peļņa (dažās tāmēs ir redzēts skaists apzīmējums – atlīdzība par pakalpojuma sniegšanu).

Lifts izmaksā dārgi

Tehnisko darbu izmaksas ietekmē trīs faktori: lifta esamība mājā, dūmvadu tīrīšana mājās ar krāsns apkuri un siltumsistēmas apkalpošana mājās ar centralizēto siltumapgādi. Bez šo pozīciju atsevišķas uzskaites, tehnisko pakalpojumu izmaksām vajadzētu svārstīties ap 0,10 eiro par vienu kv.m mēnesī. Mazākās mājās maksa varētu sasniegt 0,15 eiro. Šajā summā ietilpst ūdensvada un kanalizācijas, kā arī elektrosistēmas tehniskā apkalpošana un uz to attiecināmie sīkie remontdarbi.

– Ja mājā ir lifts, tehniskās apkalpošanas izmaksas var pieaugt par 0,03–0,06 eiro par vienu kv.m mēnesī, – brīdina Igors Trubko. – Mājas siltumsistēmas apkalpošana arī sadārdzina izmaksas vēl par 0,04–0,06 eiro. Šajā maksā ietilpst siltumsistēmas sagatavošana apkures sezonai, sistēmas regulēšana, nepārtraukta uzraudzīšana un sīkie remontdarbi. Taču, ja mājā ir malkas apkure, tad apsaimniekotājam ir pienākums nodrošināt dūmvadu tīrīšanu, kas tehniskās apkalpošanas izmaksas sadārdzina par 0,03–0,08 eiro par vienu kv.m mēnesī. Vēl viena pozīcija, kas var sadārdzināt ikmēneša rēķinu, ir ugunsdrošības sistēmas uzturēšana daudzstāvu mājās. Arī šī maksa atspoguļota tehniskajos pakalpojumos un var mēnesī būt 0,02–0,03 eiro par vienu kv.m.

Kā ekonomēt uz sētnieka pakalpojumiem?

Mājas sanitārās kopšanas izmaksas veido lielāko apsaimniekošanas maksas daļu. Sētnieka pakalpojumu apmaksa ir atkarīga no mājai piegulošās kopjamās teritorijas lieluma, tomēr vidēji tā var svārstīties no 0,15 eiro lielām mājām līdz 0,65 eiro mazdzīvokļu mājām par vienu dzīvokļa kvadrātmetru mēnesī.

– Turklāt dzīvokļu īpašnieki kā tāmēs, tā vēlāk rēķinos ieraudzīs pozīciju – nākamo periodu remontiem paredzētais uzkrājums. Saskaņā ar jaunajiem MK noteikumiem Nr. 408 pārvaldniekam ir pienākums katrā mājā ieplānot nepieciešamos remontdarbus. Pieredze rāda, ka rīdzinieki vidēji izlemj uzkrāt 0,15 eiro par vienu dzīvokļa kvadrātmetru. Tomēr ir mājas, kurām nepieciešamais remonts ir tik steidzams, ka nākas krāt 2–3 eiro par vienu kvadrātmetru mēnesī, – stāsta Igors Trubko.

Tātad, saņemot pirmo jaunā gada rēķinu par apsaimniekošanu, neuztraucieties! Iespējams, līdz Latvijai atnāks arī sals, tādēļ rēķins būs liels, bet tas būs īslaicīgi. Ja tomēr pieaugusi apsaimniekošanas maksa, pieprasiet tāmi, salīdziniet to ar 2017. gadu, aprunājieties ar kaimiņiem. Daudzos gadījumos izmaksu pozīcijas var regulēt ar kopsapulces lēmumiem, piemēram, ieplānot mazākus uzkrājumus remontdarbiem vai pieņemt lēmumu uzkopt teritoriju pašu spēkiem, lai ekonomētu uz sanitārās kopšanas izmaksām.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!