Viss kas jāzin par savu māju!

„Mums ieteica sūdzēties prezidentam!” Drukāt E-pasts
Svētdiena, 19 augusts 2018 14:31

Iedzīvotāji: „Mūsu māja katru gadu vidēji uzkrāj aptuveni 16 000 eiro, vecā apsaimniekotāja darbības laikā remontdarbus netikām piedzīvojuši...”

Arī šajā gadā Rīgas pilsēta turpina remontēt daudzdzīvokļu māju iekšpagalmus un piebraucamos ceļus. Šogad darbiem piešķirti 4 miljoni eiro, bet kopš programmas sākšanas 2012. gadā kopumā tai iztērēti vairāk par 25 miljoniem eiro. Pilsētas vadība plāno, ka darbi tiks turpināti katru gadu līdz laikam, kamēr pilsētā nebūs savesti kārtībā visi pagalmi.

Pateicība par labo darbu

Šajās dienās beidzas pagalma remonts mājām Slokas ielā 46, 48a, 48 un 50. Iedzīvotāji izsaka vislielāko pateicību Pārdaugavas izpilddirekcijas Teritorijas apsaimniekošanas un attīstības nodaļas vecākajam speciālistam Imantam Kaleinim, jo, pateicoties viņa atbalstam, mājām izdevās iesaistīties pašvaldības programmā, un vecākajam speciālistam Andrejam Zilgalvim.

– Mūsu mājas iedzīvotāju atzinību ir pelnījusi arī firma Roaders, – saka mājas Slokas ielā 48a vecākā Diāna Ļebedeva. – Mēs sakām paldies šī uzņēmuma strādniekiem par kvalitatīvi izpildītiem pagalma asfaltēšanas darbiem.

Kā iesaistīties programmā?

Konkrētās Slokas ielas mājas pagalms remontu programmā nokļuva, pateicoties personīgai iniciatīvai. Diāna Ļebedeva atceras, ka pagājušajā rudenī devusies uz Pārdaugavas izpilddirekciju, lai saņemtu informāciju par jaunu kociņu stādīšanu:

– Pie viena pavaicāju par piebraucamā ceļa salabošanas iespējām, izmantojot pašvaldības līdzekļus, jo par to biju dzirdējusi jau agrāk. Izrādījās, ka speciālists, kurš pārzina šos jautājumus, atrodas turpat un ir gatavs mums palīdzēt. Pēc visu formalitāšu nokārtošanas mūsu māja tika iekļauta 2018. gada darbu grafikā. Pie jauna pagalma seguma tika arī kaimiņmājas – visas, kuras atrodas ap mūsu pagalmu.

Pirms remonta vecāka gadagājuma cilvēki no mājas vienmēr izgāja ar bailēm par savu veselību, tik šausmīgas bija bedres pagalmā. Patlaban ir prieks staigāt pa gludu asfaltu.

Mājai ir arī jauns apsaimniekotājs

Burtiski šajās dienās māja Slokas ielā piedzīvo vēl citas izmaiņas. Gada sākumā mājas dzīvokļu īpašnieki pieņēma lēmumu par apsaimniekotāja maiņu, tādēļ kopš 2018. gada 1. augusta 87 dzīvokļu māju Pārdaugavā apsaimnieko AS Rīgas namu apsaimniekotājs.

– Pirms trim gadiem mājas apsaimniekošanas jautājumi mani nesaistīja, – stāsta Diāna Ļebedeva. – Uzskatīju, ka īpašnieka galvenais pienākums ir akurāti apmaksāt rēķinus, bet par pārējo rūpēsies apsaimniekotājs.

Liktenim labpatika, ka kaimiņi Diānai palūdza uzņemties kāpņu telpas vecākās pienākumus un viņa nejauši sāka ievērot dažas mājas apsaimniekošanas dīvainības. Piemēram, pirms trim gadiem atsevišķi mājas iedzīvotāji sāka vākt parakstus par metāla durvju uzstādīšanu. Parakstīšanās notika uz tīrām lapām, tādēļ tie, kuri parakstījās, tikai pēc laika uzzināja, kādam pakalpojumam ir devuši savu apstiprinājumu.

– Pēc durvju uzstādīšanas pie manis kā pie kāpņu telpas vecākās atskrēja kaimiņi: „Paskatieties, kas notiek! Nestandarta durvju ailā montē mazāka izmēra durvis. Tās taču izgāzīsies!” Nebija vajadzīgas speciālas zināšanas, lai saprastu, ka durvīm tik tiešām nav atbilstoša izmēra. Izsaucu meistaru no firmas, ar kuru apsaimniekotājs bija noslēdzis līgumu, bet atvainošanās vietā dzirdēju: „Jūs varat žēloties kaut pašam prezidentam, mēs neko mainīt negrasāmies!”

Diānu patiesi šokēja šāda attieksme, jo durvīm bija iztērēta mājas remontiem uzkrātā nauda. Viņa sāka interesēties, kā mājā notika balsošana par durvju un domofona uzstādīšanu. Izrādījās, ka netika sasaukta kopsapulce, bet parakstus vienkārši savāca pa dzīvokļiem, kas uzskatāms par likuma brīvu interpretāciju.

– Apsaimniekošanas uzņēmuma juriste man deva padomu: „Varat vērsties tiesā!” – atceras Diāna.

Par domofonu pārmaksājām sešas reizes

Iespējams, ka Diāna būtu kaut kā norijusi šo nievājošo attieksmi, bet tad gados vecākie mājas iedzīvotāji lūdza izskaidrot rēķinus par durvju un domofona uzstādīšanu un apkalpošanu.

Sieviete turpināja iedziļināties un ne bez pārsteiguma uzzināja, ka visdārgākās durvis, kuras solīda firma pārdod un uzstāda ierindas pircējiem, maksā ne vairāk par 500 eiro. Savukārt visai apšaubāmās kvalitātes durvis mājai Slokas ielā 48a ir maksājušas 700 eiro.

– Pēc tam mēs uzzinājām, ka katram mājas iedzīvotājam ik mēnesi piecus gadus jāmaksā 1,62 eiro (bez PVN) par domofonu. Tādā veidā komersants mums ļāva pakāpeniski samaksāt domofona cenu – 0,66 eiro mēnesī, bet vēl 0,96 eiro nonāca kaut kādā domofona un čipu apkalpošanas uzkrājumu fondā, – stāsta mājas vecākā.

Diāna sazinājās ar firmām un noskaidroja, ka parastam klientam domofona izmaksas ir tikai 250 eiro. Savukārt Slokas ielas mājas katras kāpņu telpas iedzīvotāji piecu gadu laikā būs spiesti maksāt 550 eiro par domofona uzstādīšanu un vēl 806 eiro par iekārtas apkalpošanu. Diāna atceras, ka apsaimniekotājs nekādi nav varējis paskaidrot, kur radušās tik milzīgas izmaksas:

– Saprotiet mani pareizi, es spēju samaksāt savu daļu par šīm durvīm, bet saskarties ar tādiem meliem ir pretīgi, turklāt visu laiku apsaimniekošanas uzņēmuma darbinieki gribēja noliegt acīm redzamo, kā arī savu vainas daļu šajā situācijā.

Diāna pēc padoma vērsās Rīgas apsaimniekotāju asociācijā, kur saņēma izsmeļošu informāciju par likumos noteiktajām dzīvokļu īpašnieku tiesībām, tādēļ jau pirms diviem gadiem mājā pirmo reizi tika izteikts piedāvājums mainīt apsaimniekošanas uzņēmumu. Toreiz process dažādu apstākļu dēļ apstājās. Tā kā apsaimniekotājs joprojām turpināja izrakstīt milzīgus rēķinus un atteicās veikt nepieciešamos darbus, 2018. gadā mājas dzīvokļu īpašnieki nobalsoja par apsaimniekotāja maiņu.

– Lūdzām sagatavot tāmes potenciālajiem apsaimniekotājiem un bijām apmierināti ar AS Rīgas namu apsaimniekotājs piedāvājumu. Piemēram, vecajam pārvaldniekam nākotnē plānotajiem remontdarbiem mēs maksājām 0,2739 eiro par vienu kv.m. mēnesī, bet nekādus remontdarbus mājā tā arī nepiedzīvojām. AS Rīgas namu apsaimniekotājs paziņoja, ka uzkrājumu apmēru nosaka paši dzīvokļu īpašnieki, tādēļ izlēmām uzkrājumu fondā ik mēnesi maksāt 0,1900 eiro par katra dzīvokļa platības kvadrātmetru. Mūsu jaunais apsaimniekotājs ir garantējis, ka visi remontdarbi notiks tikai pēc darbu plāna, ko saskaņojuši dzīvokļu īpašnieki.

Naudas pietiks visam

Par pāriešanu pie AS Rīgas namu apsaimniekotājs mājā Sloka ielā 48a nobalsoja 2/3 dzīvokļu īpašnieku, un 1. augustā jaunais apsaimniekotājs ķērās pie darba. Mājas vecākā stāsta, ka pirmais darbs, kas jāpaveic, ir apakšējās sadales nomaiņa aukstajam ūdensvadam, lai mazinātu nesamērīgos ūdens zudumus mājā:

– Šis darbs bija jau vecā apsaimniekotāja darbu plānā, tikai viņš mums to piedāvāja veikt par 12 600 eiro. Jaunais pārvaldnieks sadales maiņu ir gatavs veikt par 40% lētāk, turklāt mēs vēlamies šī remonta veikšanai piesaistīt Rīgas domes līdzfinansējumu 50% apmērā. Pēc tam mājai nepieciešams atjaunot betona aizsargapmali gar pamatiem. Pa plaisām caur pamatiem pagrabā iekļūst žurkas no visas apkārtnes.

Diāna jau ir pieaicinājusi būvniekus, kuriem jāizveido darbu izmaksu tāme. Citai firmai dots uzdevums izveidot tāmi logu nomaiņai koplietošanas telpās.

– Gada laikā māja sakrāj aptuveni 16 000 eiro, tādēļ, ekonomiski plānojot un saimniekojot, mēs varam atļauties visus nepieciešamos darbus, – uzskata mājas vecākā.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!