Viss kas jāzin par savu māju!

Laiks savest kārtībā arī pagalmu Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 22 februāris 2018 16:54

Šā gada 25. janvārī Jelgavas dome apstiprināja grozījumus pašvaldības programmā, kas paredzēta pagalmu labiekārtošanas darbu līdzfinansēšanai. Pašvaldība sola ne tikai lielu līdzfinansējuma apjomu, bet piekrīt palīdzēt savest kārtībā arī piebraucamos ceļus un atkritumu konteineru laukumus.

Grozījumi Jelgavas domes saistošajos noteikumos Nr. 16-7 paredz, ka iedzīvotājiem pieejamais maksimālais līdzfinansējuma apjoms ir 10 000 eiro. To saņems tās mājas, kurām būvdarbu veikšanai būs jāsaņem būvdarbu atļauja vai apliecinājuma karte.

Mājām, kurās darbu apjoms būs neliels, pieejamais līdzfinansējums būs 2000 eiro. Jebkurā gadījumā pašvaldība segs ne vairāk par 50% no būvdarbu izmaksām.

Vēl vairāk naudas!

Starp citu, noteikumos ir arī patīkams izņēmums. Ja māja piedalās programmā, lai savestu kārtībā piebraucamo ceļu, tad līdzfinansējuma apjoms var sasniegt 80%. Šāds izņēmums tiks piemērots gadījumos, ja tas izrādīsies vienīgais piebraucamais ceļš pie citas daudzdzīvokļu mājas vai tad, ja pieteikumus par atkritumu konteineru laukuma izbūvi iesniegs vairākas mājas, kurām šis laukums būs kopējs.

Pašvaldības līdzfinansējuma programmā mājas var iesniegt arī bērnu rotaļlaukumu izbūves projektus. Katram projektu veidam ir savs finansējums. Pašvaldība ir gatava dalībniekiem projektos daļēji apmaksāt ar būvniecību saistītās dokumentācijas izstrādi. Pilsētas budžetā šiem projektiem kopumā ir paredzēti 100 000 eiro. Ja naudas visiem interesentiem nepietiks, pašvaldība iesniegumus vērtēs prioritārā kārtībā. Pirmām kārtām palīdzība tiks mājām, kuras vēlēsies savest kārtībā lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un izbūvēt atkritumu konteineru laukumus.

Ieguldīti 76 tūkstoši eiro

Pagājušajā gadā Jelgavas domes atbalsta programmas ietvaros labiekārtošanas darbi tika veikti māju Katoļu ielā 6 un 8 kopējā pagalmā. Projekta kopējās izmaksas bija 76 tūkstoši eiro, no kuriem 10 000 piešķīra pašvaldība. Agrāk šajā pagalmā vispār nebija seguma, bija tikai dangas, bedres un dubļi. Tagad tas ir viens no glītākajiem pagalmiem pilsētā.

Aivis ir savas mājas pārstāvis, kurš ieguldījis ne mazums pūļu, lai beigu beigās Katoļu ielas 6. un 8. mājas pagalms tiktu sakārtots.

– Pirmo reizi ideja par pagalma labiekārtošanu māju iedzīvotājiem radās 2015. gadā, taču ļoti grūti bija savākt nepieciešamo balsojumu – 2/3 no visiem dzīvokļu īpašumiem. Situāciju sarežģīja tas, ka daudzi īpašnieki nebija sastopami, dzīvokļus izīrēja vai bija pilnīgi inerti attiecībā uz labiekārtošanas jautājumu risināšanu.

Aivis ar palīgiem ieguldīja ne mazums darba, lai divu māju dzīvokļu īpašniekiem ne tikai pastāstītu par labiekārtošanu, bet arī pārliecinātu nobalsot par to. Izšķirošais lēmuma pieņemšanā bija racionāla pieeja – iespēja remontdarbus veikt kopā, jo abu māju iedzīvotāji saprata, ka remontēt puspagalmu nav saprātīgi.

– Projektā mēs ieguldījām ne tikai visus savus mājas uzkrājumus, bet vēl ņēmām aizdevumu uz četriem gadiem. Mūsu pārvaldnieks – uzņēmums JNĪP – visos jautājumos izrādīja lielu pretimnākšanu un visādi palīdzēja, – stāsta mājas pārstāvis.

Izremontēja visu!

Pagalma remontdarbi Katoļu ielā 6 un 8 sākās ar lietus kanalizācijas ierīkošanu. Pēc tam blakus mājai izbūvēja autostāvvietu 18 auto novietošanai. Piebraucamo daļu un trotuārus nobruģēja, ierīkoja atkritumu konteineru laukumu. Uz piebraucamā ceļa uzstādīja aizliedzošo zīmi, kas stāvvietu ļauj izmantot tikai ar specialām atļaujām.

– Mūsu mājā ir 64 dzīvokļi, tādēļ arī – 64 viedokļi par šo projektu, – atzīst Aivis. – Bija cilvēki, kuri balsoja pret labiekārtošanu, jo uzskatīja to par ļoti dārgu projektu. Taču JNĪP rīkoja konkursu darba izpildītājiem un izvēlējās visizdevīgāko risinājumu gan attiecībā uz cenu, gan darbam doto garantijas laiku. Vidēji katram mūsu mājas iedzīvotājam par veiktajiem labiekārtošanas darbiem četrus gadus katru mēnesi būs jāmaksā 12–13 eiro (maksas lielums ir atkarīgs no dzīvokļa platības – red. piezīme).

Visumā iedzīvotāji ir apmierināti ar atjaunoto pagalmu, tuvā nākotnē darbus neplāno, jo par primāro uzskata aizdevuma atmaksu bankai. Iespējams, ka pēc šāda projekta, kad cilvēki pašu acīm redz darba rezultātu, viņi sadūšosies arī uz pilnu mājas renovāciju.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!