Viss kas jāzin par savu māju!

Atrodiet pārvaldnieku internetā! Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 22 februāris 2018 16:45

JNĪP Informatīvajā sistēmā tiek piedāvāti arvien jauni pakalpojumi

Uzņēmums Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) klientu apkalpošanai izmanto vismodernākās tehnoloģijas. Jau daudzus gadus ikviens dzīvokļa īpašnieks, kurš ir JNĪP klients, var izmantot īpaši izveidotu Informatīvo sistēmu ar piekļuvi no uzņēmuma mājaslapas www.nip.lv sadaļas E-lietas. Individuālā profilā klients var uzzināt nepieciešamo informāciju par māju, apmaksāt rēķinu par pārvaldīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem, uzdot jautājumus un novērtēt pārvaldnieka darbu.

Lietotāju skaits aug

Lai sekotu līdzi norisēm savā mājā un nepastarpināti sazinātos ar pārvaldnieku, 2018. gada sākumā JNĪP Informatīvo sistēmu izmanto jau 8400 lietotāju.

Uzņēmuma Informāciju tehnoloģiju nodaļas vadītājs Alvis Stražinskis stāsta, pie kādiem uzdevumiem patlaban strādā viņa nodaļa un kādi uzlabojumi drīzumā sagaida Informatīvās sistēmas lietotājus.

– Katrs gads mūsu uzņēmumā ir kādu pārmaiņu ieviešanas gads. Piemēram, iepriekšējās lielākās izmaiņas bija PVN piemērošana pārvaldīšanas maksai no 2016. gada 1. jūlija. Ar šo uzdevumu mēs veiksmīgi tikām galā, tādēļ esam gatavi jauniem izaicinājumiem.

2018. gadā mums jāsagatavojas jauno Eiropas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasību izpildei, kas skars fizisko personu datu apstrādes jautājumus. Uzsvēršu, ka šī regula attieksies uz visiem uzņēmumiem, kas darbā saskaras ar fizisko personu datiem. Arī JNĪP ir to skaitā. Jāatzīmē, ka mēs jau iepriekš gatavojāmies jaunajām prasībām, kas varētu stāties spēkā, attiecībā uz fizisku personu datu apstrādi un drošību. Iespējams, ka lietotāji jau ir pievērsuši uzmanību daudz stingrākam autorizēšanās mehānismam, lai iegūtu piekļuvi vairākām uzņēmuma Informatīvās sistēmas sadaļām. Lai caurskatītu sadaļas, kurās var būt personas dati, patlaban mūsu sistēmas klientiem nepieciešams autorizēties caur internetbanku.

Tuvākajā nākotnē paredzam klientiem iespēju autorizēties, izmantojot ID karti. Šī karte arī ir viens no personas identificēšanas rīkiem.

Personas dati ir drošībā

– Vēlos teikt, ka patlaban Latvijas iedzīvotāji masu medijos tiek informēti par savām tiesībām, kas skar viņu personu datu aizsardzību, – turpina Alvis Stražinskis. – Tomēr zināms skaits klientu bija pārsteigti, ka mūsu uzņēmuma Informatīvajā sistēmā nepieciešams autorizēties, izmantojot internetbankas starpniecību. Mums uzdeva jautājumu: „Jūs ko, vēlaties piekļuvi arī mūsu bankas kontam?”

Gribu nomierināt satrauktos, paskaidrojot, ka, autorizējoties caur internetbanku, mēs neiegūstam piekļuvi ne lietotāja kontam, ne arī kādai citai privātai informācijai. Lietotāja dati tiek apstrādāti bankas sistēmā, par kuras drošību mums parasti šaubas nerodas. Mūsu Informatīvā sistēma tikai saņem apstiprinājumu tam, ka bankas klients un Informatīvās sistēmas lietotājs ir viena un tā pati persona.

Pēc stingrāku autorizācijas noteikumu ieviešanas mēs savā Informatīvajā sistēmā strādājam pie pakalpojumu klāsta paplašināšanas. Piemēram, dzīvokļa īpašniekam būs iespēja izteikt savu viedokli mājas apsaimniekošanas jautājumos un attālināti piedalīties lēmumu pieņemšanā.

Rēķinu apmaksa kļūs ērtāka

Iespējams, ka 2018. gadā Informatīvajā sistēmā parādīsies vēl citi pakalpojumi.

– Piemēram, tie jelgavnieki, kuri ir gan JNĪP, gan siltumapgādes uzņēmuma Fortum Jelgava klienti, jau sen interesējas par iespējām Fortum rēķinus apmaksāt caur mūsu Informatīvo sistēmu, – stāsta A. Stražinskis. – Tā kā Jelgavā iedzīvotāji veic tiešos norēķinus ar siltumenerģijas piegādātāju, viņi saņem atsevišķu rēķinu no Fortum. Piekrītam, ka iedzīvotājiem, kuriem jau ir dota iespēja JNĪP rēķinus samaksāt sistēmā, daudz ērtāk būtu šādi norēķināties arī par siltumenerģiju. Pie tā arī pašlaik strādājam.

Pasūtiet rēķinu elektroniski

– Mēs novērojam, ka arvien vairāk jelgavnieku izvēlas papīra rēķinu pastkastītē nomainīt ar rēķinu elektroniskajā pastā. Katru mēnesi elektroniski nosūtīto rēķinu skaits palielinās par vidēji 40–50 rēķiniem. Patlaban ik mēnesi nākas izsūtīt aptuveni 7000 elektronisku rēķinu, kas parāda, ka elektronisko vidi par ērtāku ir atzinusi aptuveni puse JNĪP klientu.

Lai saņemtu rēķinu elektroniskā formātā, klientam ir jāveic autorizācija Informatīvajā sistēmā un savā individuālajā profilā jāizdara attiecīga atzīme par sev vēlamo rēķina saņemšanas veidu. Pirmreizējās autorizācijas kodu klients var atrast savā ikmēneša rēķinā. Pašlaik Informatīvajai sistēmai ir aptuveni 8400 aktīvu lietotāju.

Lietotāji pārvaldniekam liek atzīmes

– Vēlos visiem uzņēmuma klientiem atgādināt, ka pagājušajā gadā mēs izstrādājām iespēju novērtēt pārvaldnieka darbu. Katrs autorizētais uzņēmuma Informatīvās sistēmas lietotājs var mums ielikt atzīmi „teicami”, „vidēji” vai „slikti”. Ja klients mūs vērtē kā slikti strādājošus, viņam ir iespēja norādīt, ar ko tieši nav apmierināts. Negatīvos vērtējumus mēs analizējam un cenšamies novērst šādu vērtējumu cēloņus. Pēc saņemtajām atzīmēm redzam, ka apmēram divas trešdaļas sistēmas lietotāju ar mūsu darbu ir apmierināti vai vērtē to kā teicamu. Protams, gribētos redzēt vēl vairāk labu novērtējumu, bet apmierināts klients – tā ir normāla situācija, kura neprasa vēl papildu apstiprinājumu. Visaktīvākie vērtētāji ir tieši neapmierinātie klienti, tāpēc ir šāds „spēku” sadalījums.

Alvis Stražinskis izmanto iespēju jelgavniekiem atgādināt par citām Informatīvās sistēmas iespējām:

JNĪP klientiem joprojām ir iespēja sistēmā uzdot jautājumus, kas viņiem aktuāli. Uzņēmuma speciālisti atbildes sniedz maksimāli ātrā laikā. Ir interesanti redzēt, kā, laikam ritot, ir mainījies mūsu sarakstes saturs. Patlaban saņemam arvien izsvērtākus jautājumus un konstruktīvākus priekšlikumus. Aktīva negatīvo emociju izpaušana ir vēsture. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašnieki mūsos saskata uzticamu partneri.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!