Viss kas jāzin par savu māju!

Viens par visiem, visi par vienu! Drukāt E-pasts
Sestdiena, 19 maijs 2018 10:41

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības biedriem, biedrības aktīvistiem un biedrības darbības atbalstītājiem, kas dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, aicinājums.

Satraucoši ir statistikas dati, kas liecina, ka ugunsgrēku skaits, upuri un zaudējumi mājokļos nemazinās, tostarp daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļos un koplietošanas telpās.

Ugunsgrēkus izraisa gan bojātas sildierīces un to nepareiza lietošana, gan neiztīrīti dūmvadi, bojātas elektroierīces un elektroinstalācija, gan gāzes noplūde no bojātas elektroierīces un pievadiem u.c. Ja ikviens ievērotu ugunsdrošības normas un savlaicīgi novērstu pārkāpumus, aizdegšanos būtu daudz mazāk.

Ikdienā situāciju savā mājā vislabāk var redzēt un novērtēt paši dzīvokļu īpašnieki, nomnieki un īrnieki, pievēršot īpašu uzmanību pagrabu, bēniņu un koplietošanas telpu ugunsdrošībai.

Izmantojot elektroierīces un gāzes iekārtas, stingri jāseko, lai elektroinstalācijas vados nebūtu pārslodzes un nerastos gāzes noplūde. Vasarā ir svarīgi sakārtot apkures sistēmas un dūmvadus nākamajam apkures periodam.

Aicinām BUB biedrus, aktīvistus un atbalstītājus savas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ugunsaizsardzībai izveidot BUB aktīvistu ugunsdrošības posteņus, kas mājā, dzīvoklī un koplietošanas telpās kopīgi ar visiem mājas iedzīvotājiem nodrošinātu ugunsdrošības prasību ievērošanu un veicinātu drošības līdzekļu (piemēram, signalizācijas) ierīkošanu un citus pasākumus.

BUB organizēs teritoriālās (pilsētu, rajonu, novadu) padomes posteņu dalībniekiem instruktāžas un apmācības un nodrošinās ar metodiskajiem ieteikumiem.

Ceram uz izpratni un sadarbību, atceroties BUB devīzi: „Viens par visiem, visi par vienu!”

Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību apvienības valde,

Rīgas rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības valde

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!