Viss kas jāzin par savu māju!

Uz tiesu – ar kalkulatoru Drukāt E-pasts
Sestdiena, 20 jūlijs 2019 05:39

Cik var nākties maksāt, ja gadījies noliet kaimiņus? Saliešanā vainīgais pacīnījās par savām tiesībām un ieekonomēja 260 eiro

Caurules plīsums dzīvoklī ir vairāk nekā vienkāršas nepatikšanas. Ja ūdens nokļuvis dzīvoklī, kas atrodas zem jums, tad pēc pāris mēnešiem varat gaidīt prasību par remontdarbu izdevumu segšanu. Tas nenozīmē, ka noliešanā apsūdzētajam īpašniekam bez ierunām jānomaksā visi kaimiņa pieprasītie izdevumi. Pirmkārt, viņam jātiek skaidrībā par norādīto summu patiesumu un, otrkārt, jābūt gatavam savas tiesības aizstāvēt tiesā.

2019. gada jūlija sākumā Rīgas apgabaltiesa pieņēma tipisku Latvijas tiesvedībai lēmumu lietā par kaimiņu noliešanu. Kaut arī notikušajā vainotajam, sauksim viņu par Andri, neizdevās pilnībā atspēkot apdrošinātāju prasību, tomēr ar tiesas starpniecību viņam izdevās krietni samazināt remontdarbu izmaksas, kuras bija pieprasījis apdrošināšanas uzņēmums.

Tikai 1272 eiro

2017. gada 23. augustā Andra dzīvoklī plīsa caurule, kas pievada ūdeni klozetpoda skalojamai kastei. Atgādināsim, ka visa ūdensapgādes sistēma dzīvoklī, kas atrodas aiz ienākošā ūdensvada noslēgventiļa, ir dzīvokļa īpašnieka atbildības zona.

Tā kā Andrim laikus neizdevās noslēgt ūdenspieplūdi savā dzīvoklī, caur pārsegumiem apakšā esošās kaimiņienes, sauksim viņu par Katrīnu, dzīvoklis tika saliets. Vispirms Katrīna ieraudzīja, ka no griestiem pil ūdens. Kamēr atrada santehniķi un novērsa avārijas situāciju, nolieti bija visi kāpņutelpas dzīvokļi – no ceturtā stāva līdz pirmajam. Tajā pašā dienā par notikušo avāriju tika informēts mājas apsaimniekotājs SIA Rīgas namu pārvaldnieks.

Jau 2017. gada 21. septembrī Katrīna vērsās pie savas apdrošināšanas kompānijas BTA Baltic Insurance Company. Apdrošināšanas uzņēmuma novērtētājs apsekoja dzīvokli un izveidoja tāmi par istabas, koridora un virtuves remontu. Apsekošanas darbus veica sertificēts būvspeciālists, kurš tāmē ietvēra remontdarbus par 1624,21 eiro. Daļu summas – 70 eiro – veidoja dzīvokļa īpašnieces pašrisks, no summas jāatņem pievienotās vērtības nodoklis – 281 eiro. Tātad, pēc apdrošinātāju aprēķina, Andrim par kaimiņienes dzīvokļa remontu jāmaksā tikai 1272 eiro.

Viens ceļš – tiesa!

Saprotams, ka Andris bija šokā par šādu regresa prasību, ko izvirzīja apdrošināšanas uzņēmums. Vai tiešām plīsusi caurule tualetē var būt iemesls tik naudas ietilpīgam remontam?

Ar vēsu prātu apdomājot, Andrim apdrošinātāju izveidotā tāme nelikās pārliecinoša. Viņš iepazinās ar SIA Rīgas namu pārvaldnieks aktu par dzīvokļa noliešanu, kas, starp citu, bija noformēts mazliet vairāk nekā mēnesi pēc avārijas – 2017. gada 21. oktobrī. Aktā bija norādīts, ka nolējums skar tikai dažus kaimiņienes dzīvokļa kvadrātmetrus, bet apdrošinātājs prasīja, lai Andris apmaksā plašu istabas, koridora un virtuves remontu. „Tas nav godīgi!” nosprieda Andris un nesamaksāja apdrošinātāju izrakstīto rēķinu. Apdrošināšanas kompānija, bez šaubām, vērsās tiesā.

Iemesls pilnīgam remontam?

Pirmā lietas izskatīšana notika 2019. gada janvārī Vidzemes priekšpilsētas tiesā. Tiesa neņēma vērā Andra iesniegtos iebildumus par mākslīgi sadārdzināto tāmi. Diezgan raksturīgā stilā tiesa lēma šādi – tiesa secina, ka mājas pārvaldnieka noformētajā aktā tiešām uzrādīts mazāks bojājumu apjoms nekā apdrošināšanas kompānijas izveidotajā darbu izpildes tāmē. Tiesas ieskatā saliešanā vainojamais nepamatoti iebilst pret tāmē uzrādītajām cietušās dzīvokļa platībām. Pēc pārbaudes konstatēts, ka uzrādītās platības atbilst dzīvokļa inventarizācijas lietā norādītajām, tādēļ cietušajai dzīvokļa īpašniecei ir tiesības prasīt, lai pēc remontdarbu veikšanas dzīvokļa sienas un griesti būtu tādi paši, kādi tie bija iepriekš. Tas nozīmē – nokrāsoti visā platībā, nevis tikai daļā, kuru bija skāris ūdens. Tas pats attiecināms uz sienu apdari – tapetes jāpārlīmē visā istabā.

Tiesā noskaidrojās, ka apdrošināšanas kompānija cietušajai jau 2017. gada 3. oktobrī izmaksājusi visu summu – 1272 eiro. Ievērojot visus šos priekšnoteikumus, tiesa uzlika par pienākumu Andrim samaksāt remonta izdevumus pilnā apmērā, kā arī segt 190 eiro tiesāšanās izdevumus par labu prasītājam – apdrošināšanas kompānijai.

Rokas nolaist negrasījās

Andris izmantoja savas tiesības un spriedumu pārsūdzēja Rīgas apgabaltiesā. Savā apelācijā viņš apgalvoja, ka Katrīnas dzīvoklis varēja ciest ne tikai viņa dzīvoklī notikušās avārijas rezultātā un to, ka apdrošinātājs nejauši vai ar nodomu pieļāvis rupju aritmētisku kļūdu, aprēķinot tāmes kopējo summu. Andris pamatoja savus aprēķinus un lūdza tiesu atzīt, ka apdrošinātāja prasība ir nepamatota.

Rīgas apgabaltiesa atstāja bez ievērības Andra iebildi, ka dzīvoklis varēja ciest ne tikai viņa izraisītās avārijas dēļ, bet pārbaudīja iesniegto aprēķinu.

Izrādījās, ka prasītāja iesniegtā tāme sastāv no šādiem darbiem un to izcenojumiem:

■ remontdarbi telpā Nr.4 – 50,38 eiro;

■ remontdarbi telpā Nr.2 – 60,57 eiro;

■ remontdarbi telpā Nr.1 – 727,76 eiro;

■ materiālu piegādes izdevumi – 12,38 eiro.

Kopā: 851,04 eiro

Kā apdrošināšanas kompānijai sanāca 1272 eiro? Vai tā bija nejaušība – jautājums paliek neatbildēts.

Lēmums nav pārsūdzams

Tādā veidā Andris izcīnīja daļēju uzvaru. Patlaban viņam apdrošināšanas uzņēmumam jāmaksā tikai 781,04 eiro (ņemot vērā nolietā dzīvokļa īpašnieces pašrisku). Tas tomēr ir par 495 eiro mazāk, nekā pirms tiesvedības uzsākšanas bija pieprasījis BTA Baltic Insurance Company. Samazinājās arī tiesvedības izdevumi, kas pienākas apdrošinātājam, – Andra maksājums ir 43,47 eiro.

Šis stāsts apliecina to, ka cilvēkam jābūt uzmanīgam – rūpīgi jāizturas pret dzīvoklī esošajām komunikācijām (nebūtu plīsusi caurule, nebūtu avārijas ar visām sekām). Taču arī tad, ja lieta nonākusi tiesā, rokas nolaist nav pamata. Tiesa, Andris šķīrās no aptuveni 190 eiro apelācijas sagatavotājam, bet tomēr vinnēja apdrošināšanas kompāniju ar 258 eiro savā labā, turklāt Rīgas apgabaltiesas lēmums ir galējs un nav pārsūdzams.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!