Viss kas jāzin par savu māju!

No rīta nauda, vakarā pakalpojums Drukāt E-pasts
Piektdiena, 22 augusts 2014 12:46

Simti un tūkstoši rīdzinieku katru mēnesi dzīvokļa rēķinā redz pozīciju „Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope”. Šobrīd šis pakalpojums maksā vidēji 0,04–0,05 eiro par dzīvojamās platības kvadrātmetru. Vidēji liela divistabu dzīvokļa īpašnieks par mājas siltumapgādes sistēmas apkopi maksā aptuveni 30 eiro gadā, bet liela 100 dzīvokļu māja gadā tam tērē 2000–3000 eiro. Mēģināsim noskaidrot, kādus pakalpojumus mēs par šo naudu varam saņemt.

Atgādināsim, ka lielākais uzņēmums, kas apkalpo dzīvojamo namu siltumapgādes sistēmas, šobrīd ir AS Rīgas siltums. Uzņēmums šo pakalpojumu sniedz lielākajai daļai bijušo pašvaldības māju un sadarbojas arī ar kooperatīvajām sabiedrībām. Palīdzību, ko pārvaldnieks un iedzīvotāji ir tiesīgi pieprasīt no AS Rīgas siltums vai jebkuras citas tamlīdzīgas organizācijas, vispirmām kārtām nosaka noslēgtais līgums, bet pēc tam arī Rīgas domes noteikumi Nr. 4.

Iepazīsimies ar šiem noteikumiem sīkāk, tieši tie palīdzēs saprast, kādi profilakses darbi apkalpojošajai organizācijai jāveic mūsu māju iekšējās siltumapgādes sistēmā. Noteikumi arī nosaka, kādu palīdzību no siltumapgādes uzņēmuma varam gaidīt, ja notiek avārija koplietošanas telpās vai dzīvoklī.

Rīgas Domes noteikumi Nr. 4

Dzīvojamo ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehniskās apkopes noteikumi

Rīgā 1997. gada 7. oktobrī (prot. Nr. 22, 8. §)

Dzīvojamo ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehniskās apkopes noteikumi ir izstrādāti ar mērķi panākt siltumapgādes sistēmu kvalitatīvu apkopi un regulēšanu, kā arī normālu to funkcionēšanu. Noteikumi ir saistoši visām organizācijām, kas nodarbojas ar minēto pakalpojumu sniegšanu.

1. Vienotas tehniskās politikas realizēšanu tajos dzīvojamo ēku siltuma mezglos Rīgas teritorijā, kuros siltumu pievada no pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas, panāk, ievērojot šādus nosacījumus:

1.1. ikvienu siltuma mezgla rekonstrukciju veic atbilstoši projekta dokumentācijai, kura ir saskaņota ar siltumpiegādātāju. Siltumpiegādātāja pārstāvis piedalās projekta realizācijas pārbaudē un pieņemšanā;

1.2. siltumpiegādātājs nodrošina komercnorēķinu siltumskaitītāju uzstādīšanu siltuma mezglos, kā arī šo skaitītāju uzraudzību un darbības pārbaudes;

1.3. ja komercnorēķinu siltumskaitītāju uzstādīšanu veic licencētas servisa firmas pēc ēkas īpašnieka (vai valdītāja) pasūtījuma, siltumpiegādātāja pārstāvis piedalās uzstādīšanas pareizības pārbaudē un veic skaitītāju noplombēšanu, ko apstiprina ar savu parakstu aktā. Siltumpiegādātājs ar noplombēšanas brīdi uzņemas šo skaitītāju uzraudzību;

1.4. siltumpiegādātāja pārstāvis ne retāk kā reizi divos mēnešos veic siltuma mezgla stāvokļa un reģistrācijas žurnāla ierakstu kontroli, izdarot attiecīgu ierakstu reģistrācijas žurnālā.

2. Dzīvojamās ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu kvalitatīvas tehniskās apkopes nodrošināšanai servisa firma veic:

2.1. apkures sistēmas ieregulēšanu, lai panāktu vienmērīgu temperatūru visās telpās – ne retāk kā reizi gadā (uzsākot apkures sezonu) vai pēc iedzīvotāju sūdzībām, ja centrālās apkures sistēma dažādas ēkas daļasapsilda nevienmērīgi;

2.2. ik gadus pirms apkures sezonas sākuma-apkures sistēmas skalošanu un hidraulisko pārbaudi;

2.3. ik gadus pirms apkures sezonas sākuma– siltuma mezglu iekārtu un ūdens sildītāju hidraulisko pārbaudi;

2.4. nepieciešamības gadījumā atgaisošanas krānu uzstādīšanu un apkures sistēmas atgaisošanu galvenokārt pēc šīs sistēmas piepildīšanas, uzsākot apkures sezonu;

2.5. periodisku siltummaiņu ķīmisko (skalošanu) vai mehānisko tīrīšanu;

2.6. visu noslēgventiļu, regulējošo ierīču un duļķu filtru periodisku tīrīšanu atbilstoši instrukcijai;

2.7. uzstādīto sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaudi un regulēšanu;

2.8. tiešās darbības regulatoru pārbaudi un ieregulēšanu;

2.9. elektronisko regulatoru pārbaudi un profilaktisko remontu;

2.10. kontrolmēraparatūras darbības uzraudzību, kā arī nodrošina mēraparatūras pārbaužu organizēšanu;

2.11. siltumskaitītāja darbības uzraudzībuā sadarbībā ar siltumpiegādātāju;

2.12. noslēgventiļu, regulēšanas ierīču un pievadcauruļu attīrīšanu no aizsērējumiem;

2.13. cauruļvadu un iekārtas stiprinājuma āķu un kronšteinu nostiprināšanu, kā arī izveido papildu stiprinājumu;

2.14. iekārtu un cauruļvadu krāsošanu un siltumizolācijas uzlikšanu;

2.15. avāriju likvidēšanu ūdens noplūdes gadījumā no sistēmām – noslēgventiļiem, regulēšanas iekārtām, sildķermeņiem, dvieļu žāvētājiem, vītņu savienojumiem un cauruļvadu plīsumiem (žņaugu uzlikšana, ventiļu noslēgšana, bojāto sildķermeņu atvienošana). Atjauno sistēmas darbību pēc avārijām;

2.16. bojāto noslēgventiļu nomaiņu siltumapgādes sistēmā;

2.17. atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņu;

2.18. skaitītāju rādījumu regulārus nolasījumus, kā arī fiksē tos reģistrācijas žurnālā;

2.19. ierakstus reģistrācijas žurnālā par paveiktajiem darbiem;

2.20. ēku īpašnieka (vai valdītāja) vai energopārvaldnieka reģistrācijas žurnālā fiksēto pretenziju novēršanu;

2.21. normatīvo temperatūras režīmu uzturēšanu telpu apkurē un karstā ūdens padevē, ja ēkas energopārvaldnieks nav temperatūru ieregulējis citādi (fiksējot ar ierakstu reģistrācijas žurnālā);

2.22. uzraudzību pār racionālu enerģijas izlietošanu un taupību;

2.23. servisa firmas neatbild par apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu normālu darbību, ja ēkas īpašnieks (vai valdītājs) veic vai pieļauj to patvaļīgu pārbūvi bez projekta dokumentācijas, kura jāizstrādā licencētai projektu izstrādes organizācijai;

2.24. servisa firmas neatbild par materiālajiem zaudējumiem, ko radījušas avārijas apkures vai karstā ūdens apgādes sistēmās, ja šīs sistēmas tiek ekspluatētas bez kapitālā remonta ilgāk par normatīvo ekspluatācijas laiku.

3. Dzīvojamās ēkas īpašnieks (vai pārvaldītājs) nodrošina:

3.1. elektrisko apgaismojumu ēkas tehniskajos koridoros, pagrabos, bēniņos un siltuma mezglos;

3.2. brīvu pieeju visiem siltumapgādes sistēmu cauruļvadiem;

3.3. ēkas siltuma mezgliem metāla durvis un metāla aizsargrestes logos, logu iestiklošanu un siltuma mezglu kosmētisko remontu;

3.4. siltumapgādes sistēmu apkopes darbinieku pārstāvi ar siltuma mezgla un elevatoru vai regulēšanas mezglu atslēgām.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!