Viss kas jāzin par savu māju!

Jauni noteikumi pret zudumiem Drukāt E-pasts
Trešdiena, 20 maijs 2009 00:00

Rīgas domes Komunālais departaments sagādājis pilsētai dāvanu. Beidzot deputāti akceptējuši jaunos noteikumus, kas perspektīvā palīdzēs samazināt ūdens zudumus. Šie zudumi, kas tautā iedēvēti par „korekciju”, pēdējo divu gadu laikā visai pilsētai pamatīgi apnikuši. Dažās Rīgas mājās uzrēķini maksājumiem par ūdeni sasniedz 50% un pat visus 100%. Pēc problēmas nepamatoti ilgas apspriešanas visās iespējamās instancēs pašvaldība radījusi kaut ko līdzīgu „korekcijas” apkarošanas plānam.

Pagājušajā nedēļā komiteja apstiprināja Rīgas domes noteikumu projektu, kurā aprakstīta kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu ekspluatācijas un apkopes kārtība pašvaldībai piederošajās vai tās pārvaldībā esošajās mājās. Šķiet, nav jāskaidro, ka tādas mājas ir lauvas tiesa Rīgas daudzstāvu namu un ka jaunais dokuments tieši attiecas uz visiem pašvaldības namu pārvalžu klientiem.

Ko tad mums piedāvā deputāti? Kā viņi plāno mainīt no sākta gala netaisnīgo kārtību, kādā tiek aprēķināta maksa par „pazudušo” ūdeni? Neceriet, neko revolucionāri jaunu Rīgas dome nav izgudrojusi. Vispirms noteikumu projektā norādīts, ka mājas pārvaldniekam ir pienākums ne retāk kā divas reizes gadā nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apsekošanu. Komisijai jāapskata cauruļvadi un jāpieņem lēmums par nepieciešamajiem remonta darbiem. Tas palīdzēs izvairīties no ūdens noplūdēm un avārijām.

Ja ūdensvads ir bojāts un to vajag iztukšot remontdarbu veikšanai, kanalizācijā novadīto ūdens daudzumu apmaksās remontdarbu ierosinātājs – mājas iedzīvotāji vai attiecīgais apkopes personāls.

Atsevišķs punkts nosaka, ka mājas pārvaldniekam jānodrošina brīva pieeja visiem ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem, kas atrodas koplietošanas telpās. Tas ir labs lēmums. Turpmāk katrs mājas iedzīvotājs varēs piekļūt kopējam skaitītājam un uzzināt, cik daudz ūdens mājā izlietots mēneša laikā.

Taču arī dzīvokļu īpašniekiem būs vairāk pienākumu. Viņiem vajadzēs nodrošināt mājas pārvaldniekam vai apkopes personālam piekļūšanu dzīvoklī esošajām sanitārtehniskajām ierīcēm, ūdens un kanalizācijas cauruļvadiem un dzīvoklī uzstādītajiem skaitītājiem. Tas vajadzīgs, lai novērtētu skaitītāju tehnisko stāvokli, nomainītu tos, kā arī nolasītu rādījumus.

Jautājums, laist vai nelaist namu pārvaldes darbiniekus pie dzīvokļos uzstādītajiem skaitītājiem, ilgu laiku bijis klupšanas akmens namu pārvaldes un dzīvokļu īpašnieku attiecībās. Pārvaldnieki sūkstījās, kā lai kontrolē zudumus, ja iedzīvotāji neļauj apskatīt individuālos ūdens mērītājus, tā netieši norādot uz ūdens masveida zādzībām. Savukārt dzīvokļu saimnieki iebilda: „Skaitītājus esam uzstādījuši par savu naudu, un visādām komisijām nav jābāž tajos savs deguns.” Likās, ka šiem strīdiem nebūs ne gala, ne malas, jo saskaņā ar likumu mājokļu īpašniekiem tik tiešām ir tiesības nelaist apsaimniekojošās organizācijas pārstāvi pār slieksni.

RD noteikumos rasts jauns šīs problēmas risinājums. Iedzīvotāji saglabās īpašuma neaizskaramību, tikai nav zināms, vai viņi vēlēsies izmantot šīs tiesības, jo nama pārvaldniekam būs plašākas pilnvaras: ja dzīvokļa īpašnieks vienu reizi, otru reizi nelaidīs viņu pār slieksni, viņš varēs spītnieku sodīt. Nama pārvaldniekam būs tiesības kopš konflikta sākuma tāda dzīvokļa iemītniekiem ūdens patēriņu aprēķināt nevis pēc skaitītāja rādījumiem, bet gan normatīviem. Un tas nozīmē ne vairāk un ne mazāk kā 10 kubikmetrus mēnesī uz katru dzīvoklī deklarēto cilvēku.

Vēl bēdīgāk klāsies tiem, kas būs mēģinājuši mehāniski iedarboties uz dzīvoklī uzstādīto ūdens mērītāju, sabojājuši to, norāvuši plombas vai skaitītāja korpusu aprīkojuši ar magnētiem. Atklājot tādus pārkāpumus, namu pārvaldes pārstāvim būs tiesības anulēt visus rādījumus, ko mēraparāta īpašnieks būs nodevis kopš skaitītāja iepriekšējās apsekošanas reizes (bet ne vairāk kā par sešiem mēnešiem). Tiks izdarīts pārrēķins, un negodīgajiem dzīvokļu saimniekiem atkal nāksies maksāt par 10 kubikmetriem mēnesī uz katru iemītnieku. Turklāt tiesiskās attiecības ar namu pārvaldi dzīvokļa īpašnieks varēs atjaunot tikai pēc bojātā skaitītāja nomaiņas.

Par nomaiņu. Ir zināms, ka Rīgā notiek arī nelāga darījumi, veicot skaitītāju verifikāciju: pēc negodīgu cilvēku lūguma santehniķi dažkārt uzstādīšanas aktos ieraksta nepatiesus rādījumus. Namu pārvaldei nākas veikt pārrēķinu un pat atmaksāt ūdens zadzējam daļu no iepriekšējos mēnešos samaksātās naudas. Līdz šim pieķert blēžus bija gandrīz neiespējami. Rīgas domes jaunie noteikumi paredz, ka skaitītāja maiņa notiks tikai namu pārvaldes darbinieka klātbūtnē, kurš uzstādīto skaitītāju noplombēs ar papildu plombu. Līdz ar to jautājums par nepatiesiem rādījumiem ūdens mērītāju uzstādīšanas aktos būs izsmelts.

Viss jaunajos noteikumos paredzēto pasākumu komplekss palīdzēs samazināt ūdens zudumus, uzskata projekta autori. Protams, Rīgas dome varēja pieņemt radikālākus lēmumus par zagļu sodīšanu un mūsu skaitītāju nomaiņu ar precīzākiem mēraparātiem. Pagaidām tā izvēlējusies samērā maigus administratīvos pasākumus „korekcijas” apkarošanai. Vai pilsētai tas ko dos, to mēs uzzināsim drīz pēc tam, kas deputāti noteikumus būs pieņēmuši. Pilnīgi iespējams, ka tas notiks jau pēc dažām dienām.

Tagi:
 
© 2012 Darīsim KOPĀ!