Privāti iniciētas stāvēšanas aizlieguma zīmes bērnudārza tuvumā Drukāt
Ceturtdiena, 16 janvāris 2020 23:47

„Blakusmājas iekšpagalmā Rīgā, Juglas ielā (jaukta statusa kopīpašums), ir uzstādītas stāvēšanas aizlieguma zīmes, kas ļauj stāvēt tikai šīs mājas īpašniekiem. Pretī atrodas  bērnudārzs (pašvaldības īpašums), un rezultātā nav iespējams novietot auto, lai aizvestu bērnus uz bērnudārzu (to starpā bērnus invalīdus). Kur vērsties un kā noskaidrot, vai šīs mājas saimnieki ir tiesīgi citiem noteikt aizliegumu novietot automašīnas stāvēšanai? Vai šādu ceļazīmju izvietošanai bija nepieciešama saskaņošana ar bērnudārzu? Kas nosaka un atļauj zīmju uzstādīšanu un novietošanu Rīgas pagalmos? Vai ir iespējams apstrīdēt šīs zīmes? Ko darīt, ja bērnudārzu apmeklē bērni ar redzes traucējumiem un bērni invalīdi, kuriem jau tā ir apgrūtināta izkāpšana/iekāpšana no transportlīdzekļa un pārvietošanās? Vecāku pārstāvis.”

Atbild Aira Šmelde, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore:

– Iekšpagalmu labiekārtošana ir mājas īpašnieku rokās, un šie pagalmi ir izpilddirekciju (apkalpo mājas pārvaldnieks) un privātīpašnieku pārziņā. Daudzām mājām ir pietiekami liela teritorija, kas atrodas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā, lai varētu lemt par autostāvvietas izveidošanu. Ja teritorijā saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu ir uzstādītas ierobežojošas ceļazīmes, veikta autostāvvietu teritorijas uzmērīšana un ar kopības lēmumu noteikta atļauju izsniegšanas kārtība, tad automašīnu iebraukšana un novietošana būs tikai ar atbilstošām atļaujām jeb caurlaidēm.

Jūsu minētajā gadījumā dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē ir pieņēmuši lēmumu par zīmes uzstādīšanu, tā ir uzstādīta pēc visiem noteikumiem un ir legāla. Šajā gadījumā zīmes uzstādīšanu nav vajadzīgs saskaņot ar citām iestādēm, jo tā atrodas uz privātas zemes.

Ar ierobežojumiem uz Rīgas ielām nodarbojas Rīgas domes Satiksmes departaments, proti, tas atbild arī par piebraucamajiem ceļiem, stāvvietām uz un pie ielām, kas ietilpst administratīvajā teritorijā (tas attiecas uz dzīvojamo māju pagalmiem, autostāvvietām pie veikaliem un piebraucamajiem ceļiem). Pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 38. panta 2. daļu, ja iedzīvotāji vēlas uzstādīt kādu zīmi vai barjeru, jautājums jārisina ar mājas pārvaldnieku vai zemes īpašniekiem. Tāpat jārīkojas arī autostāvvietas izveidošanas gadījumā, savukārt zīmju uzstādīšana jāsaskaņo ar „Latvijas Valsts ceļiem”.

Avots: lvportals.lv.