Kā avārijas situācijā iekļūt dzīvoklī Drukāt
Sestdiena, 02 novembris 2019 07:50

Mūsu dzīvokļu kopīpašumam ir šāda situācija: dzīvokļa īpašnieks, kura dzīvoklī ir kopējā ūdensvada bojātais stāvvads, nenodrošina piekļuvi pie tā, sakot, ka nelauzīs flīzes savā dzīvoklī. Ūdens padeve ir atslēgta jau trešo nedēļu. Ko mums, citu dzīvokļu īpašniekiem, darīt?

Vai ir kāds likums, ka ļautu piespiest šo dzīvokļa īpašnieku sniegt piekļuvi kopējam ūdensvadam? Vai varam šo dzīvokļa īpašnieku iesūdzēt tiesā par kaitējuma radīšanu citiem dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši Dzīvokļu īpašuma likuma 10. pantam? (Dzīvokļa īpašnieka pienākumi ir 7) nodrošināt iespēju dzīvokļu īpašnieku kopības vai pārvaldnieka pilnvarotiem speciālistiem veikt dzīvokļa īpašumā darbības, kas nepieciešamas ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu komunikāciju, būvkonstrukciju un citu elementu ierīkošanai un normālai funkcionēšanai, kā arī nodrošināt iespēju apsekot atsevišķo īpašumu; ja šī likuma 9. pants nosaka dzīvokļa īpašnieka tiesības, dzīvokļa īpašniekam attiecībā uz dzīvokļa īpašumu ir pilnīgas varas tiesības, tai skaitā tiesības: 1) valdīt un lietot dzīvokļa īpašumu, iegūt no tā labumu, izmantot to pēc sava ieskata mantas pavairošanai un vispār lietot to jebkādā veidā, ciktāl dzīvokļa īpašnieku neierobežo likumi un ciktāl tas nerada traucējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem; ar pasvītrojumu pēdējai piebildei.) Ko mums darīt?

Lasīt tālāk...