Viss kas jāzin par savu māju!

Kā slēgt pagalmu svešiem auto? Drukāt E-pasts
Piektdiena, 19 janvāris 2018 20:24

„Piedāvājam īsu situācijas izklāstu: uz zemesgabala izvietotas divas ēkas A (fasādes jeb ielas māja) un B (sētas māja). Katra māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos: A mājā – 10 (to skaitā divas nedzīvojamās telpas – komercplatības), bet B mājā – 5 dzīvokļu īpašumi. Visa teritorija ir koplietošanas platība.

Mēs kā dzīvokļu īpašnieki esam ļoti neapmierināti ar to, ka vienas komercplatības īpašnieks, kuru savā laikā paši tikām izvēlējuši par mājas pārvaldnieku, tagad atļauj sava uzņēmuma darbiniekiem un klientiem iebraukt mūsu pagalmā. Pagalma vārti visu dienu ir atvērti, teritorijā bez pārtraukuma ir svešinieki, ir situācijas, kad dzīvokļu īpašnieki neatrod vietu savu automašīnu novietošanai. Vai ir likums, kurš liegtu juridiskās personas klientiem iebraukt mājas kopīpašuma teritorijā, jo šai konkrētajai juridiskajai personai jau tāpat ir sava ieeja telpās no ielas. Mājai uz pagalma pusi ir tikai avārijas izeja, pa kuru tiek izkrautas juridiskās personas preces. L. Salmiņa.”

Lasīt tālāk...
 
Vai varu uz sava vārda nostiprināt stāvvietu automašīnai pie mājas? Drukāt E-pasts
Piektdiena, 19 janvāris 2018 20:23

„Pirms gada iegādājos dzīvokli mājā Rīgā, Zentenes ielā 23. Dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpa arī zemesgabala domājamās daļas. Kā izrādījās – mājai piederošais zemesgabals ir ceļš, kas gar dzīvokļu logiem stiepjas gar māju visā tās garumā. Kā jau it visur arī mūsu pagalmā novietot auto zem logiem vakaros ir visai problemātiski, taču gribētos to turēt tieši zem saviem logiem, ja jau reiz man pieder gabaliņš šīs zemes.

Sakiet, vai es kā īpašnieks varu vienas mašīnas stāvvietu nostiprināt uz sava vārda, nesasaucot pārējo īpašnieku sapulci? Ja tas ir iespējams, kāda ir darbību secība? Kā labāk atzīmēt un „noslēgt” citiem manu vietu, jo mūsu mājai kopumā nav ne aizliedzošo zīmju, ne ierobežojošo krāsojumu uz seguma. Jurijs.”

Lasīt tālāk...
 
Rīga gatava remontēt! Drukāt E-pasts
Piektdiena, 19 janvāris 2018 20:07

Spēkā stājušies noteikumi, kas mājām ļaus saņemt 50% līdzfinansējumu remontdarbiem

Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā un dzīvojamās mājas atjaunošanai

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 19, 2017. gada 15. decembrī. Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 2. un 4. punktu un piekto daļu

1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus un dzīvojamās mājas atjaunošanu, kā arī līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

Lasīt tālāk...
 
Jauna uzvara pār Pilsētas zemes dienestu! Drukāt E-pasts
Piektdiena, 19 janvāris 2018 18:58

Tieši pirms gada Rīgas iedzīvotāji saņēma biedējošas vēstules no zemes zem mājas īpašnieka – uzņēmuma Pilsētas zemes dienests. Komersants prasīja, lai dzīvokļu īpašnieki viņam samaksātu zemes nomas parādus par laika periodu no 2010.–2013. gadam. Cilvēki saņēma rēķinus par summu, kas atsevišķos gadījumos sasniedza pat tūkstošus eiro. Nemaksāšanas gadījumā zemes īpašnieks draudēja ar tiesas darbiem.

Iedzīvotāju aizstāvībai aktivizējās Patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Pēc Patērētāju tiesību aizsardzības centra slēdziena, Pilsētas zemes dienests dzīvokļu īpašniekiem ir tiesīgs prasīt tikai beidzamajos trīs gados izveidojušos parādu atmaksu, jo tā to nosaka Komerclikums. Tāpat Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pieprasīja, lai komersants izbeidz jebkuru prettiesisku darbību.

Lasīt tālāk...
 
Ugunsdrošības kalendārs 2018. gadam Drukāt E-pasts
Piektdiena, 19 janvāris 2018 20:15

Par uguni ir daudz rakstīts, stāstīts, dzejots, dziesmots, šķiet, neko jaunu vairs nav iespējams izdomāt. Ja nu vienīgi mēs prastu to savaldīt, iegrožot, bet ne vienmēr tas izdodas.

Cilvēkam uguns ir siltums, tā ir papildu gaisma, tādējādi iespējams pagarināt darbību arī diennakts tumšajā laikā. Uguni izmanto pārtikas pārstrādei, kā arī lai atbrīvotos no aizaugušām, neizmantojamām zemes platībām, pārveidojot tās auglīgās teritorijās. Uguns palīdzēja kausēt dzelzi un minerālus, šodien to izmanto pat roboti, nesot olimpisko uguns stafeti.

Cilvēki uguni izmanto pielūgšanas kultos, reliģiskos rituālos baznīcās, plašos tautas saietos – Līgo vakarā Rīgā, Reģu dienā Krimuldas novadā, Jāņos jeb Līgo naktī visā valstī, Senās uguns naktī Baltijas jūras krastā (īpaši Staldzenē, Pāvilostā, Rojā, Saulkrastos, Engurē, Mērsragā utt.), praktiski visos gadskārtu ritos, kurus atzīmē/svin Latvijas novados.

Lasīt tālāk...
 
Kaimiņš dzīvoklī ierīkojis kopmītni! Drukāt E-pasts
Piektdiena, 19 janvāris 2018 20:03

Ko iesākt gadījumā, ja viens no mājas dzīvokļu īpašniekiem savu īpašumu izīrē aizdomīgiem tipiem, kuri vēlāk bojā dzīvi visiem pārējiem?

Jāpiekrīt, ka cilvēki naudu cenšas nopelnīt visādos veidos un tas nevienu neuztrauc, ja neskar viņu pašu – it īpaši, ierasto ikdienas komfortu. Taču tas tiek izbojāts, ja, piemēram, dzīvokļa īpašnieks Rīgā, Firsa Sadovņikova ielā 17, nolēmis pelnīt naudu, savā dzīvoklī atverot viesnīcu. Kaimiņi sašutumā: pagalmā radušās auto novietošanas problēmas, pieaugušas koplietošanas pakalpojumu izmaksas rēķinos. Cik likumīga ir šāda kaimiņa „uzņēmējdarbība”?

Mana māja, viesnīca – sveša

Rīdziniece Tatjana (vārds mainīts) dzīvo Rīgā, mierlaikos celtā piecstāvu mājā uz Maskavas rajona robežas, netālu no krāmu tirgus „Latgalīte”. Viens dzīvoklis šajā mājā, kā izrādās, ir pārveidots viesnīcā.

Lasīt tālāk...
 
Ūdens ar dzelzi! Drukāt E-pasts
Piektdiena, 19 janvāris 2018 18:57

Veselības inspekcija paziņo, ka no 2018. gada 1. janvāra prasības dzeramā ūdens kvalitātei ir samazinātas 65 administratīvajās teritorijās Latvijā.

Šādus pasākumus inspekcijai atļauts veikt teritorijās, kurās nekādā citādā veidā iedzīvotājus nav iespējams nodrošināt ar dzeramo ūdeni. Svarīgi piebilst, ka ūdens ar pazeminātām kvalitātes prasībām nedrīkst būt kaitīgs cilvēku veselībai. Vislielākais vietu skaits, kurās ir nepietiekami kvalitatīvs dzeramais ūdens, atrodas Saldus novadā (7), Grobiņas novadā (6) un Amatas novadā (5). Pa trim vietām ir Daugavpils, Gulbenes, Jūrmalas, Rēzeknes un Ventspils novados.

Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

6 lapa no 245

© 2012 Darīsim KOPĀ!